Barolar Birliği Hukuk Fakülteleri Sıralaması

\\ \\ Hiç yorum yok
Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı çalışmalar sonuçlandı.Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 53’ü katıldı. Türkiye'de ilk hukuk fakülteleri sıralamasını ehukuk.org olarak biz yapmıştık. TBB'nin de böyle bir çalışma yapmaya başlaması sevindirici. egitimajansi.com'un haberine göre aşağıda belirlenen kritelere göre sıralama yapılmış, işte o kriteler ve sıralama;

HUKUK FAKÜLTELERİNDE LİSANS EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
A- Akademik Kadro
 1. Kadrolu asgari 8 öğretim üyesi için 16 puan;
  • İlave her kadrolu öğretim üyesi için 2 puan
 2. Kadrolu asgari 6 araştırma görevlisi için 8 puan;
  • İlave her kadrolu araştırma görevlisi için 1 puan
 3. Her bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısının en fazla 40 olması durumunda 6 puan;
  • 40’ın altındaki eksilen her beş öğrenci için ilave 2 puan

 
B- Kütüphane Olanakları / Fiziki Kapasite
 1. Bağımsız hukuk kütüphanesi bulunması durumunda 2 puan
 2. Her bir ulusal veya uluslararası hukuk veri tabanı/programı için 1 puan, azami 4 puan
 3. Kurgusal duruşma salonuna sahip olma durumunda 2 puan

 
C- Eğitim Öğretim Faaliyetleri
 1. Dahil olunan ve fiilen uygulanan her bir ulusal öğrenci/öğretim elemanı değişim programı için 1 puan, Azami 3 puan
 2. Dahil olunan ve fiilen uygulanan her bir uluslararası öğrenci/öğretim elemanı değişim programı için 2 puan, azami 6 puan
 3. Yabancı dilde zorunlu veya ihtiyari hazırlık eğitimi bulunması durumunda 3 puan,
 4. Yabancı dilde açılan her bir hukuk dersi için 2 puan, azami 8 puan
 5. Avukatlık hukuku dersinin açılması durumunda 2 puan
 6. İnsan Hakları dersinin açılması durumunda 2 puan
 7. Aşağıdaki derslerin açılması durumunda (her bir ders için 1 puan, azami 3 puan),
  • Mesleki sözlü ve yazılı dil kullanım becerisine yönelik ders,
  • Hukuk metodolojisi dersi,
  • Hukuk klinikleri (Farazi dava, önstaj, herkes için hukuk ve yurttaş kliniği gibi) dersleri
  • Alternatif uyuşmazlık çözümü dersleri (arabuluculuk, tahkim ve uzlaştırma vb. )

 
 1. Mesleğe yönelik olmak üzere uygulamacıların verdiği her bir uygulamalı hukuk dersi için 1 puan, azami 3 puan

 
D- Yayınlar ve Etkinlikler
16.ULAKBİM’de taranan Türkçe fakülte dergisinin olması durumunda 4 puan;
  • ULAKBİM’de taranan yabancı dilde fakülte dergisinin olması durumunda 6 puan
  • SSCI ve SCI-Ex., AHCI’de taranan fakülte dergisinin olması durumunda 12 puan
17.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiği en az 3 akademik faaliyetini belgelemesi koşuluyla, üniversite bünyesinde hukuk alanında araştırma ve uygulama merkezi, birimi veya enstitüsüne sahip olma durumunda; her biri için 2 puan, azami 6 puan
18.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında tek başına veya ortak olarak ulusal ölçekte, danışma kurulu bulunan ve akademik nitelikte bildirilerin sunulduğu en az üç bilimsel toplantı düzenlenmesi durumunda 3 puan
19.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında tek başına veya ortak olarak düzenlenen uluslararası ölçekte, danışma kurulu bulunan, katılanların en az 1/3’ünün yurtdışından geldiği ve akademik nitelikte bildirilerin sunulduğu her bilimsel toplantı için 4 puan, azami 8 puan
20.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında öğrencilerinin hukuk alanında katıldığı ulusal yarışmalar için 2 puan, azami 8 puan
 1.  İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiği en az iki akademik nitelikli faaliyetini belgelemesi koşuluyla, hukukla ilgili her öğrenci kulübü veya topluluğu için 2 puan, azami 6 puan
 2. Fakülte tarafından akademik denetime tabi tutulması şartıyla; öğrenciler tarafından yönetilen, makaleleri öğrenciler tarafından yazılan ve üniversite/fakülte tarafından yayımlanan basılı veya elektronik hukuk dergisi çıkarılması durumunda 2 puan 
TÜRKİYE'NİN EN İYİ HUKUK FAKÜLTELERİ

1. İstanbul 311, 2. Ankara 225, 3. Marmara 209, 4. Dokuz Eylül 174, 5. Gazi 170, 6. Galatasaray 137, 7. Hacettepe 133, 8. Bahçeşehir 130, 9. Anadolu 129, 10. İstanbul Bilgi 127, 11. İstanbul Kültür 125, 12. Yeditepe 123, 13. Erzincan 121, 14. Özyeğin 118, 15. Yalova 117, 16. İhsan Doğramacı Bilkent 113, 17. Akdeniz 107, 18. Uludağ 104, 19. Süleyman Demirel 103, 20. İstanbul Medipol 103, 21. Çukurova 97, 22. Karadeniz 97, 23. Kırıkkale 96, 24. Çankaya 94, 25. Başkent 94, 26. Kadir Has 93, 27. Mef 93, 28. Dicle 92, 29. Türk-Alman 92, 30. Atatürk 89, 31. Sakarya 87, 32. Kocaeli 87, 33. Selçuk 87, 34. Maltepe 86, 35. Yaşar 84, 36. Kemerburgaz 83, 37. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 80, 38. Okan 80, 39. Afyon Kocatepe 79, 40. İnönü Üniversitesi 79, 41. Çağ Üniversitesi 76, 42. Yeni Yüzyıl 70, 43. Atılım 69, 44. İstanbul Aydın 69, 45. Lefke Avrupa 62, 46. Uluslararası Antalya 61, 47. Ufuk 59, 48. Sabahattin Zaim 58, 49. Doğu Akdeniz 56, 50. Ondokuz Mayıs 55, 51. İstanbul Ticaret 52, 52. Gaziantep 39, 53. Girne Amerikan 21.
Bilgi göndermeyenler: 54. Adana Bilim ve Teknoloji, 55. Ankara Sosyal Bilimler, 56. Bozok, 57. Gaziosmanpaşa, 58. Namık Kemal, 59. Necmettin Erbakan, 60. Recep Tayyip Erdoğan, 61. Beykent, 62. Doğuş, 63. Erciyes, 64. Hasan Kalyoncu, 65. İstanbul Medeniyet, 66. İstanbul Şehir, 67. İzmir Ekonomi, 68. Koç, 69. KTO Karatay, 70. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji, 71. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 72. Yakın Doğu Üniversitesi, 73. Yıldırım Beyazıt.      

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.