Yüksel Karkın Küçük Artık Yüksel Karkın...

Türkiye'nin en büyük hukuk bürolarından biri olan Yüksel Karkın Küçük, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre ortaklarından Muharrem Küçük'ün ayrılmasıyla artık yoluna Yüksel Karkın Avukatlık Ortaklığı olarak devam edecek.

100'e yakın avukatı bünyesinde barındıran ortaklık son zamanlarda paralel yapıya yapılan operasyonlarla gündeme gelmişti.

İnternet sitesinde yapılan açıklamada;

"YükselKarkınKüçük Avukatlık Ortaklığı’nın kurucu ortaklarından, Finans ve Projeler Departmanı Yöneticisi Av. Muharrem Küçük 31 Mayıs 2016 tarihinde Büromuzdan ayrılmıştır. Muharrem Küçük'e bugüne kadar olan çalışmaları ve katkıları için teşekkür ediyor ve bundan sonraki meslek yaşantısında başarılar diliyoruz." denildi. Diğer açıklamada ise;

"Sayın Müvekkillerimiz ve Dostlarımız,
Kurulduğumuz günden itibaren müvekkillerimize uluslararası standartlara uygun ve en yüksek kalitede hizmet sunma hedefiyle ilerleyerek Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yerimizi aldık. YükselKarkınKüçük olarak 10. yılımızı kutladığımız bu yılda gelişmelere uyum sağlamak ve dinamik yapımızı koruyarak müvekkillerimizin ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmak amacıyla yeniden yapılanma gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda, unvan değişikliği de yaparak faaliyetlerimizi artık “YükselKarkın Avukatlık Ortaklığı” olarak sürdüreceğiz.
Hukuk Büromuz, tüm hukuk alanlarında danışmanlık sunan organizasyonu ve sağlam altyapısıyla müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Avukat sayımız, uzmanlıklarımız, tecrübelerimiz ile yenilikçi vizyonumuzdan aldığımız güçle Türkiye’nin en büyük hukuk bürolarından biri olarak yolumuza devam etmeye kararlıyız.
Hukuk Büromuzla ilgili güncel bilgileri ve gelişmeleri, yenilenmiş websitemiz www.yukselkarkin.com ve Linkedin hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorunuz olduğu takdirde memnuniyetle cevaplamaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
Hukuk Büromuzun bugünlere gelmesinde bize duyduğunuz güvenin çok değerli olduğunun bilincindeyiz, desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle sizinle işbirliğimizi geliştirmek için hazır olduğumuzu da hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla, YükselKarkın Avukatlık Ortaklığı" İfadeleri kullanıldı.

I. ULUSLAR ARASI MEDENİ HUKUK – BORÇLAR HUKUKU SEMPOZYUMU
I. ULUSLAR ARASI MEDENİ HUKUK – BORÇLAR HUKUKU SEMPOZYUMU (Prof. Dr. İlhan ULUSAN Onuruna)
I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CIVIL – OBLIGATIONS LAW
(in Honour of Prof. Dr. İlhan ULUSAN)


15 Haziran 2016, Çarşamba / 15 June 2016, Wednesday

 • 10.00 – 11.00 Açılış konuşmaları ve Armağan Takdimi / Opening Speechs and Presentation of memorial publication

-        Prof. Dr. Atilla ALTOP – Armağan Hazırlama Komisyonu Başkanı / The President of the memorial publication Organisation Commitee
-        Em. o. Univ. Prof. Dr. Rudolf WELSER– Viyana Üniversitesi Avupa Hukuk Gelişimi ve Özel Hukuk Reformu Araştırma Merkezi Müdürü / Head of Research Center of the European Law Development and Private Law Reform in University Vienna.
-        Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK – İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı / Dean of IKU Law Faculty
-        Prof. Dr. S. Semahat DEMİR – İKÜ Rektörü  / President of IKU
-        Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER – İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı / President of IKU Board of Trustees

-        Armağan Takdimi / Presentation of memorial publication

 • 11.00 – 11.15 Kahve arası  / Coffee Break

 • 11.15 – 12.45 Birinci Oturum / First Session

Oturum Başkanı / Chair of the Sessions : Em. o. Univ. Prof. Dr. Rudolf WELSER
           
-       Hon. -Prof. Dr. Irene WELSER, Alternative Dispute Resolution – A Wide Choice of Varieties/ Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri  - Çok Sayıda Seçenek Arasında Geniş Tercih Olanağı
-       Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Önalım Hakkının Şerhine İlişkin Görüşünün Değerlendirilmesi / An Analysis of the View of Supreme Court Assembly of Civil Chambers Regarding the Annotation of Preemption Right
-       Prof. Dr. Tattay LEVENTE, Die  Neuregelung  des Urheberrechts nach dem ökönomıschen und politischen Systemwechsel  in Ungarn (1990–2015) / Macaristan’da Ekonomik ve Politik Sistem Değişikliği Sonrasında Telif Haklarının Yeniden Düzenlenmesi (1990-2015)

 • 12.45 – 14.00 Öğle yemeği / Lunch

 • 14.00 – 15.30 İkinci Oturum /  Second Session

Oturum Başkanı/ Chair of the Sessions : Prof.Dr. Turhan ESENER
    
-       Prof. Dr. İlhan HELVACI, Görme Engelli Kişilerin İmzaları Ve İspat Yükü Üzerine Bazı Düşünceler  / The Signature of the of the Visually Impaired People and Some Thoughts About the Burden of Proof
-       Prof. Dr.  Gabor HAMZA, Das wissenschaftliche Oeuvre und die Lehrtätigkeit von András (Andreas) Bertalan Schwarz (1886-1953) / Andreas Bertalan Schwarz’ın Bilimsel Eserleri ve Öğretim Faaliyeti (1886-1953)
-       Prof. Dr. Nami BARLAS, Kefaletin Sona Ermesine İlişkin Bazı Tespitler / Evaluations regarding the Termination of Surety Agreement

 • 15.30 – 15.45 Kahve arası / Coffee Break

 • 15.45 – 17.30 Üçüncü Oturum / Third Session

Oturum Başkanı / Chair of the Sessions : Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ

-       Prof. Dr. Tatjana JOSIPOVIĆ, Verbraucherkonkurs – neue Maßnahmen gegen die Verbraucherüberschuldung in der Republik Kroatien / Tüketici’nin İflası – Hırvatistan Cumhuriyeti’nde Tüketicilerin Aşırı Borçlanmasına Karşı Yeni Önlemler
-       Prof. Dr. Christian ALUNARU,   Die Wurzeln des rumänischen Zivilrechts von Istanbul bis… Québec / İstanbul’dan Quebec’e Romanya Özel Hukuku’nun Kökleri
-       Prof. Dr. Meliha POVLAKIĆ, Die dinglichen Kreditsicherheiten in Bosnien und Herzegowina unter dem Einfluss verschiedener Rechtsordnungen / Farklı Hukuk Düzenlerinin Etkisi Altında Bosna Hersek’te Ayni Kredi Teminatları
-       Prof. Dr. Burak ÖZEN, Kredi Açma Sözleşmesinden Kredi Müşterisi Lehine Doğan Hak Üzerinde Tasarruf Edilmesi /Exercising The Right That Arises to the Benefit of the Credit Customer in the Frame of Credit Contracts16 Haziran 2016, Perşembe / 16 June 2016, Thursday


 • 09.30 – 11.15 Birinci Oturum / First Session

Oturum Başkanı / Chair of the Sessions : Prof.Dr.Haluk BURCUOĞLU

-       Prof.Dr.Atilla ALTOP,  Finansal Kiralama Sözleşmesi’nde Kiracının Finansal Kiralama Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi Durumunda  Kiralayanın Hakları /  The Rights of the Lessor in Case of  Default of Lessee
-       Doç.Dr.Serkan ERGÜNE,             Kooperatife Ait Taşınmazın Satışında Genel Kurul Kararının Etkisi  / The Impact of General Assembly Resolution on Sale of Real Estate Which Belongs to a Cooperative
-       Yrd.Doç.Dr.Cüneyt BELLİCAN, Eser Sahibinin Manevi Haklarını  Sınırlandıran İşlemler  ve Bazı Durumlar / Legal Transactions and Some Situations Restricting the   Moral Rights of the Author
-       Yrd. Doç. Dr.Nihal URAL ÇINAR – Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR ÜNAL, Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi / Evaluation of Contracts of Surety Provisions in the Context of Lease Contracts

 • 11.15 – 11.30 Kahve arası / Coffee Break

 • 11.30 – 13.15 Üçüncü Oturum / Third Session

Oturum Başkanı / Chair of the Sessions : Prof.Dr.Atilla ALTOP

-       Prof.Dr.Haluk BURCUOĞLU, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 310 ve 311. Maddeleri Üstüne / Regarding the Articles 310 and 311 of the Turkish Code of Obligations
-       Prof.Dr.M.Turgut ÖZ, Türk Patent Hukukunda Çalışanların Buluşları / Inventions of Employees in Turkish Patent Law
-       Doç.Dr.Cem AKBIYIK, Fransız Hukukunda Ölümden Sonra Etkili Vekâlet / Post Mortem Mandate Under French Law
-       Yrd.Doç.Dr.Fatih GÜNDOĞDU,  Spor Müsabakalarında Yaşanan Seyirci Taşkınlıklarından Doğan Hukuki Sorumluluk / Die Zivilrechtliche Haftung bei Sportveranstaltungen Aufgrund von Zuschauerausschreitungen

 • 13.15 – 13.30 Kapanış Konuşması / Closing Speech


Hukuk Profesörünün İsyanı

Özel bir Üniversitenin Hukuk Fakültesinde 'Türk Hukuk Tarihi' dersine giren öğretim üyesi, kendi dersinden sınava girmiş olan öğrencileri için çok sert bir mesaj yayınladı. İşte profesörünün o mesajı;

Kaynak: Hukukihaber.net