İŞ HUKUKU II. ULUSLARARASI KONGRESİ

\\ \\ Hiç yorum yok


İstanbul Kültür Üniversitesi PROF. DR. TURHAN ESENER II. İŞ HUKUKU ULUSLARARASI KONGRESİ düzenliyor. Konuya ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz;

PROF. DR. TURHAN ESENER II. İŞ HUKUKU ULUSLARARASI KONGRESİ

-Uluslararası ve Ulusal Hukukta İş Güvencesine İlişkin Güncel Sorunlar-

28-29 NİSAN 2016
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryum

*Kongreye katılım için kayıt koşulu aranmamaktadır.
*Katılımcılara, katılım sertifikası verilecektir (ücretsiz).●Prof. Dr. Ali GÜZEL
İş Sözleşmesinde Değişiklik ve Fesihte Son Çare İlkesi
●Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Fesih Nedenleri-İşçiden Kaynaklanan Nedenler
●Prof. Dr. Talat CANBOLAT
Toplu İş Sözleşmeleri Aracılığıyla İş Güvencesi
●Prof. Dr. Tankut CENTEL
Sendika Yöneticisinin Güvencesi
●Prof. Dr. Melda SUR
İşyeri Sendika Temsilcisi Güvencesi
●Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY
Toplu İşçi Çıkarma Uygulamaları
●Prof. Dr. Faruk ANDAÇ
Alt İşverenlerin İş Güvencesinden Doğan Sorumluluğu
●Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR
İkale
●Prof. Dr. Sebastian KREBBER
Ekonomik ve Teknolojik Gelişmeler Karşısında İş Güvencesi Hukuku -Esneklik ve Esnek Çalışma Biçimleri Bağlamında
●Prof. Dr. Antoine LYON-CAEN
Çağdaş İş Hukuku Mevzuatının İşlevleri Üzerine Düşünceler
●Prof. Dr. Öner EYRENCİ
İş Sözleşmesinin Feshinde Ölçülülük İlkesi
●Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ
Geçici İş İlişkisi, İstihdam Edilebilirlik ve İş Güvencesi
●Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA
İş Güvencesinin Kapsamı
●Doç. Dr. Saim OCAK
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İş Güvencesi
●Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI
İşe İade Davaları ile İlgili Bazı Uygulama Sorunları
●Yargıtay Tetkik Hakimi Şahin ÇİL
İşçi Temsilciliği Kurumunun Gerekliliği Ve İş Güvencesi İle Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Katkıları
●Yargıtay Üyesi Bektaş KAR
Feshin Geçersizliğinin Tespiti Davalarında Uygulanacak Usule İlişkin Yargıtay Uygulamaları
●Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU
İşletmeden Kaynaklanan Nedenlerle Fesih
●Yrd. Doç. Dr. Fatma Burcu SAVAŞ
Geçersiz Feshin Yaptırımları, İşe İade veya Tazminat

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.