Ödüllü Makale Yarışması

\\ \\ Hiç yorum yok
Ödüllü Makale Yarışması
Enerji Hukuku Enstitüsü makale yarışması düzenliyor. Konuya ilişkin duyuruyu aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI DUYURUSU
I. Makale Yarışmanın Amacı
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü hukukçular, mühendisler, işletmeciler, iktisatçılar ve enerji şirketlerinde
çalışan profesyoneller arasında ödüllü makale yarışması düzenlenmesine karar vermiştir.
II. Yarışmanın Teması
Yarışmanın teması “Enerji Yatırımlarında Kamu Özel İşbirliği (PPP) Modelinin Rolü”dür.
III. Yarışmaya Katılım Şartları
1. Yarışmaya hukuk, mühendislik, işletme, iktisat fakülteleri veya bölümlerinde okuyan lisans
öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, avukatlar, stajyer avukatlar, yargı mensupları,
akademisyenler ve enerji şirketlerinde çalışanlar katılabilir.
2. Yarışmaya her katılımcı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla katılımcı birlikte yarışmaya
katılamazlar.
3. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Bu anlamda; daha
önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak
veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Uygulamada yaşanan sorunlar ve bunlar
karşısında üretilecek çözüm önerileri özgünlüğün değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.
5. Yarışmada değerlendirilmesi için gönderilmiş makalelerden Seçici Kurul tarafından uygun
görülenlerin Enerji Hukuku Dergisi Özel Sayısında yayımlanmasını makale sahibi kabul, beyan ve
taahhüt eder.
6. Seçici Kurul tarafından ödüle ve yayımlanmaya değer görülen makaleler için telif hakkı
ödenmeyecektir.
7. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı ilk başta veya sonradan Seçici Kurul
tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ve yarışmadan ihraç edilir.
8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Aksi bir durum halinde ödül alan veya makalesi yayımlanmaya değer görülen katılımcılardan
kazandıkları ödül, unvan ve her türlü kazanım geri alınır.
9. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.
Seçici Kurul
1. Prof. Dr. Ali ULUSOY
2. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK
3. Dr. Zafer DEMİRCAN /tbc
4. Av. Süleyman BOŞÇA
5. Cengiz GÜNEŞ
6. Mert KARAMUSTAOĞL
 Ödüller
Birinciye 3.000,00TL
İkinciye 2.000,00TL
Üçüncüye 1.000,00TL
Yarışma Süreci
Son Başvuru Tarihi : 31 Temmuz 2016
Sonuçların Açıklama Tarihi : 31 Ekim 2016
Ödül Töreni : Dereceye giren katılımcılara ödülleri 2016 yılı Kasım ayının üçüncü
haftası içerisinde belirlenecek tarihte yapılacak törenle verilecektir.

Ayrıntılı bilgi; http://enerjihukuku.org.tr/admin/files/makale_yarismasi.pdf

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.