Gelişmiş Avukat Dizini Avvo


Size Amerika'da faaliyet gösteren gelişmiş avukat dizini avvo.com web sitesini tanıtacağız. Türkiye'de buna benzer bir site yapılması mevcut yasalar çerçevesinde şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Ancak gerekli mevzuat değişikliklerinden sonra hemen girişimciler tarafından klonlanacağı bir gerçek. Gelelim avvo.com'a;

Avvo'ya avukatlar üye olup profil oluşturuyorlar. Avukatlardan hizmet almış gerçek müvekkiller puanlama yapabiliyor. Örneğin aşağıdaki avukatın Avvo puanı 6.5


Sisteme kayıtlı avukatlardan 15 dakikası 39$ 'a telefonla danışmanlık hizmeti alınabiliyor.Siteyi www.avvo.com dan inceleyebilirsiniz.

Ödüllü Makale Yarışması

Ödüllü Makale Yarışması
Enerji Hukuku Enstitüsü makale yarışması düzenliyor. Konuya ilişkin duyuruyu aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI DUYURUSU
I. Makale Yarışmanın Amacı
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü hukukçular, mühendisler, işletmeciler, iktisatçılar ve enerji şirketlerinde
çalışan profesyoneller arasında ödüllü makale yarışması düzenlenmesine karar vermiştir.
II. Yarışmanın Teması
Yarışmanın teması “Enerji Yatırımlarında Kamu Özel İşbirliği (PPP) Modelinin Rolü”dür.
III. Yarışmaya Katılım Şartları
1. Yarışmaya hukuk, mühendislik, işletme, iktisat fakülteleri veya bölümlerinde okuyan lisans
öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, avukatlar, stajyer avukatlar, yargı mensupları,
akademisyenler ve enerji şirketlerinde çalışanlar katılabilir.
2. Yarışmaya her katılımcı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla katılımcı birlikte yarışmaya
katılamazlar.
3. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Bu anlamda; daha
önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak
veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Uygulamada yaşanan sorunlar ve bunlar
karşısında üretilecek çözüm önerileri özgünlüğün değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.
5. Yarışmada değerlendirilmesi için gönderilmiş makalelerden Seçici Kurul tarafından uygun
görülenlerin Enerji Hukuku Dergisi Özel Sayısında yayımlanmasını makale sahibi kabul, beyan ve
taahhüt eder.
6. Seçici Kurul tarafından ödüle ve yayımlanmaya değer görülen makaleler için telif hakkı
ödenmeyecektir.
7. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı ilk başta veya sonradan Seçici Kurul
tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ve yarışmadan ihraç edilir.
8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Aksi bir durum halinde ödül alan veya makalesi yayımlanmaya değer görülen katılımcılardan
kazandıkları ödül, unvan ve her türlü kazanım geri alınır.
9. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.
Seçici Kurul
1. Prof. Dr. Ali ULUSOY
2. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK
3. Dr. Zafer DEMİRCAN /tbc
4. Av. Süleyman BOŞÇA
5. Cengiz GÜNEŞ
6. Mert KARAMUSTAOĞL
 Ödüller
Birinciye 3.000,00TL
İkinciye 2.000,00TL
Üçüncüye 1.000,00TL
Yarışma Süreci
Son Başvuru Tarihi : 31 Temmuz 2016
Sonuçların Açıklama Tarihi : 31 Ekim 2016
Ödül Töreni : Dereceye giren katılımcılara ödülleri 2016 yılı Kasım ayının üçüncü
haftası içerisinde belirlenecek tarihte yapılacak törenle verilecektir.

Ayrıntılı bilgi; http://enerjihukuku.org.tr/admin/files/makale_yarismasi.pdf

Yayımcılıkta Telif Hakları Sempozyumu


Yayımcılıkta Telif Hakları Sempozyumu
Yayımcılıkta Telif Hakları Sempozyumu adlı etkinlik, İstanbul Şehir Üniversitesinin Altunizade Batı Kampüsü Konferans Salonunda 30-31 Mart 2016 Çarşamba ve Perşembe günlerinde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma ilişkin bilgi aşağıda paylaşılmıştır. 

1.GÜN: 30 Mart 2016 Çarşamba

 

09:00-09:30 Kayıt

09:30 – 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Alpaslan Durmuş – Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı

Prof. Dr. Nihat Bulut – İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Ali Atlıhan –Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü

Prof. Dr. Cengiz Kallek – İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü

 

10.00 – 11:15 BİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Adem Aslan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

Yayımcılık Sektöründe Telif Sözleşmeleri

Fethi Merdivan – Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi

Borçlar Kanununun Yayım Sözleşmesi Hükümleri ile FSEK Hükümleri Arasındaki İlişki

Prof. Dr. Emre Gökyayla – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

11:15 – 11:30 Kahve Arası

 

11:30 – 13:00 İKİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Murat Köse – Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı

 Yayımcılıkta Birlikte Eser Sahipliği

Av. Öğr. Gör. Evrim Atasoy – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı Başkanı

İştirak Halinde Yazılı  Eser Sahipliğine Adi Ortaklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanma Kabiliyeti

Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar Yıldırım – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

İstihdam İlişkisinde Hak Sahipliği

Av. Dr. Cahit Suluk – İstanbul Barosu; İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

13:00 – 14:00 Öğle Arası

 

14:00 – 15:30 ÜÇÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Koca – İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Telif ve Bandrol Suçları

Prof. Dr. Caner Yenidünya – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Telif Suçlarında Soruşturma Aşaması

İsmail Onaran – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Telif Suçlarında Kovuşturma Aşaması

Fatma Sonan Dolunay –Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Hakimi

 

15:30 – 16:00 Kahve Arası

 

16:00 – 18:00 PANEL
Yayımcılıkta Dijital Haklar

Panel Başkanı: Ertuğrul Alpay – Ötüken Yayınevi

Panelistler:

Mehmet Ali Çalışkan – Babil.com

Mehmet Burhan Genç – Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu

Av. Serhat Koç – Güneli&Koç Avukatlık Bürosu

Av. Melahat Boran – Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Hukuk Müşaviri

 

 

2.GÜN: 31 Mart 2016 Perşembe

 

10:00 – 11:30 BİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk Öztek – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Basın Alanında İktibas Serbestisi

Yrd. Doç. Dr. Özge Öncü – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Elektronik Kitaplar Açısından Yayma Hakkının Tükenmesi

Doç. Dr. Mustafa Aksu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dijital İçeriğin Yayından Çıkarılması

Yrd. Doç. Dr. Muammer Ketizmen – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

11:30 – 11:45 Kahve Arası

 

11:45 – 13:00 İKİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Ateş – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Edebi ve Bilimsel Eserlerde Manevi Haklar ve Uygulama

İlhami Güneş – İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi

Yayımcılık Sektörü Açısından FSEK Kapsamında Açılabilecek Hukuk Davalarında Yargılama Usulü ve Karineler

Türkay Alıca – Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Eski Hakimi

 

13:00 – 14:00 Öğle Arası

 

14:00 – 15:30 ÜÇÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Münir Üstün – Basın Yayın Birliği

 Editörün Hakları

Sevengül Sönmez- Türkiye Yayıncılar Birliği, Yayıncılıkta Mesleki Standartlar ve Yeterlilikler Projesi, Sektör Uzmanı

Editörün Hukuki Durumu

Prof. Dr. Tekin Memiş – İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

15:30 – 16:00 Kahve Arası

 

16:00 – 18:00 PANEL
Yayımcılar Arasında Haksız Rekabet

 Panel Başkanı: Levent Yavuz – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

Panelistler:

Alpaslan Durmuş – Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği

Prof. Dr. Savaş Bozbel – Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Pınar – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun – Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

18:00 – 18:30 Değerlendirme ve Kapanış

 

Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade Batı Kampüsü

Tarih: 30 – 31 Mart 2016

LCV: iletisim@fikrimulkiyetplatformu.org

Not: Katılım ücretsizdir

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Başkan hariç olmak üzere soyadına göre alfabetik sırada

Prof. Dr. Tekin Memiş (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı)
İstanbul Şehir Üniversitesi – Fikrî Mülkiyet Platformu

Prof. Dr. Mustafa Ateş
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dekanı

Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun
Akdeniz Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Alpaslan Durmuş
TBYM (Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği)

Mehmet Burhan Genç
TBYM (Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği)

Doç. Dr. Emre Gökyayla
Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Sevilay Uzunallı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Gül Okutan
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Cahit Suluk
Cahit Suluk Avukatlık Bürosu
Kaynak:http://fikrimulkiyetplatformu.org/sempozyum/

Vergi Rekortmeni Avukat Anılarını Yazdı

Kendine Bir Avukat Tut
Vergi rekortmenlerinin arasına adını yazdıran ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU, anılarını bir kitapta topladı. Birçok avukat meslektaşımızın mesleki hayatına ışık tutacağına inandığımız bu kitabı sizlerle paylaşıyoruz.
 "kendine bir AVUKAT tut"
60'ı aşkın yaşın ve 37 yıllık hukukçuluk ile hukukçuluğa adanmış bir adet hayatın, başkalarının anıları ile de bezenmiş toplamıdır arkada yazılanlar. Sayılamayacak kadar söz ve bilinemeyecek miktarda kağıt sarf edilmiştir, neredeyse bir "Koru" yok edilmiştir bu uğurda. Sevinçten de, kederden de ağlanmış, horon da tepilmiş, yas da tutulmuştur işin doğasından. Meslekte yapılanlar ve yazılanlar, tozlu arşivlerde çürümüş, zaman boyutundan hep yoksun kalmıştır Avukatlık.

Ama adliyelerin tozundan, ama içilen sigaraların dumanından, ciğerler dahi başkalaşmış, beklenen kararlar, köpük köpük taşırmıştır sabırları. Tükenmez kalemlerle birlikte, hayatlar tüketilmiş, kalem tutmuş parmaklar nasırlaşmıştır.

Sözler uçuşmuş, yazılar tekrar kağıt olmuştur SEKA'da.
Sanıldığının aksine, "Profesörler Yazar, Avukatlar Altını Çizer" gibi bir meslek de değildir bizimki.
Yazarı da, çizeri de, oyuncusu da, hatta figüranı da hep aynıdır.
Sahne hep sabit, olsa olsa dekorlar değişkendir.
Hayat içinde bir meslek değil, mesleğe adanmış bir hayattır "Avukatlık".
Bu hayatta yaşanmışları sizlere de yaşatabilir, gelecekteki yaratıcılara bir nebze yardımcı olabilir ve bir gram ağırlık ekleyebilirsem "Hukuka", ne mutlu bana.
(Tanıtım Bülteninden)