Arabuluculuk Eğitimi

Özellikle İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun zorunlu bir yol haline getiren düzenlemenin yasalaşması için çalışmaların yapılması, Avukatların Arabuluculuğa olan ilgisini artırdı. Arabulucu olmak için Arabuluculuk Daire Başkanlığının onay verdiği eğitim kuruluşlarında eğitim alıp sınava girmek gerekiyor. Aşağıda Arabulucu olma şartları ve eğitim veren üniversite ve kuruluşların bazılarını paylaşıyoruz.

Arabuluculuk yazılı sınavına başvuracakların; 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 
3.  Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, 
4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
5. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

Eğitim veren kuruluşlar;