Dogruavukat.com'a erişim engellendi

İnternet sitesi erişim engeli

Avukatlık kanununa aykırı olarak yayın bir çok internet sitesi Barolar Birliğinin girişimiyle yayınları durduruldu. Bu kervana son katılan internet sitesi ise dogruavukat.com oldu. Konuya ilişkin Barolar Birliği İnternet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

https://www.dogruavukat.com a dresli internet sitesinin yayınının durdurulması, kaldırılması ve siteye erişimin engellenmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından 03.12.2015 tarihinde İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuru kabul edildi. 
Türkiye Barolar Birliği, Anayasa'dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi ayrıca Avukatlık Kanunu'nun 1. ve 2. maddeleri ile "Birliğin görevleri" başlıklı 110. maddesinde ifade edilen "Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak" , "kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak" ve "hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevleri kapsamında https://www.dogruavukat.com adresli internet sitesinin faaliyetlerinin tüm avukat meslektaşların kişilik haklarını zarara uğrattığı gerekçesiyle siteye erişimin engellenmesini talep etmişti.
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği 2015/3899 Değişik İş Nolu kararında " avukatların fotoğraflarının altında, bulundukları şehirle birlikte açık adresleri, iş ve cep telefon numaraları, çalıştıkları uzmanlık alanları, mail adresleri ve eğitim bilgileri de dahil birçok özel bilgilerinin paylaşıldığı, https://www.dogruavukat.com adresli internet sitesinde yapılan yayın içeriği nedeniyle 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırılık teşkil ettiğine hükmederek, ilgili internet sitesine 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi uyarınca erişimin engellenmesine karar verdi.

Hukuk Fakültelerinde Uyulamalı Eğitim Olmalı

Hukuk Fakültesi

Bakan Bozdağ, YÖK Başkanlığı Konferans Salonu’nda hukuk fakültelerinin dekanlarıyla yapılan toplantıya katıldı. Bozdağ, hukuk fakültelerinin eğitiminin sadece kaliteli hukukçu yetiştirmek bakımından değil, Türkiye’nin her alanda güçlü ve geleceğe emin adımlarla yürümesi bakımından da son derece önemli olduğunu vurguladı.
EĞİTİM SÜRESİ, MÜFREDAT GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Yargıya güvenin hukuk eğitimiyle başladığına inanıyoruz. İyi bir eğitimin iyi bir hakim, iyi bir savcı, iyi bir avukat, iyi bir hukukçu yetişmesinde oynadığı rol önemli. O yüzden hukuk fakültelerimizle YÖK’ümüzle ciddi iş birliğine ihtiyacımız var. Bu vesileyle hukuk eğitiminin süresinin, sisteminin, müfredatının, okutulan derslerin yeniden ele alınmasının büyük bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Bu sistem doğru mu, bu sistem üzerinde hepimizin yeniden kafa yormaya ihtiyacımız var. 4 yıl mı, daha kısa mı, uzun mu? Kafa yormamız lazım.

Bakanlık olarak dünyadaki örnekleri incelettik. Türkiye’deki muhataplarının bu konudaki fikirleri esas yol gösterici olacak. Yeni dönemde Türkiye’de hukuk eğitiminin kalitesini daha ileri noktaya taşımak için ‘keşke şunları yapsak’ dediğiniz ne varsa, açıkça konuşalım ve yapalım, ertelemeyelim, yarın yeniden keşkeleri ifade etmemek için üzerinde ciddi biçimde duralım istiyoruz.

HUKUK FAKÜLTELERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM OLMALI

Biz, hukuk felsefesinin, kriminolojinin mecburi ders olmasını arzu ediyoruz. Şu anda çok ciddi sorunlar, sıkıntılar var. Bunun da üzerinde durulmasını istiyoruz. Bizim cezaevlerimizde şu anda 170 binin üzerinde vatandaşımız var, tutuklu, hükümlü ama infaza dair hukuk fakültelerimizde işin üzerinde ciddiyetle durulması lazım. Hukuk felsefesi, sosyolojisi, psikolojisi, tarihi diğer başka dersler ne gerekiyorsa, biz bakanlık olarak ne istediğimizi söyleyelim, sizler değerlendirin ama sonunda bir karar verelim. Gerçekten nitelikli hukukçunun yetişmesi için asgari şartları belirleyelim. O asgari nitelikleri taşımayan birisi fakültelerimizden mezun olmasın. Ne kadar sürede hangi sistem içinde hangi müfredatla verebiliriz, bunun üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Tıp eğitiminde olduğu gibi hukuk fakültelerinde de uygulama olması gerekiyor.

Hukuk fakültelerinde mahkeme salonları veya uygulamaya dönük başka unsurların olması öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak. Bu konuda iş birliğine ihtiyaç var.  Belki yanılıyoruz, sizlerin görüşleriyle bu görüşlerimizden vazgeçebiliriz de ama uygulama konusunda da hukuk fakültelerimizde sadece lafla laf anlatan değil de işin doğrusu bunları yaparken, uygulamayı da dikkate alan bir yöntemi hep beraber bulmalıyız.

YÖK BAŞKANI: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ DEKANLARLA BİRLİKTE ARIYORUZ

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretimde kaliteyi sağlamak için hukuk, mühendislik, mimarlık fakültelerine girmek için getirdikleri sıralama şartından ve Kalite Kurulu’ndan bahsetti. Saraç, ”Yeni YÖK olarak göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık bir yıl boyunca benimsediğimiz katılımcı yönetim tarzı ile meselelerin çözümüne çalışıyoruz. Bu bağlamda alanlara özgü problemlerin çözüm yollarını, ilgili fakülte dekanlarımız ile birlikte arıyoruz. Bugün YÖK çatısı altında hukuk fakültesi dekanları ile ikinci toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlkini 15 Nisan’da yapmıştık. Hukuk fakültelerinin dışında tıp, eğitim, mühendislik, ilahiyat, ziraat, veterinerlik gibi başkaca fakülte dekanları ile de toplantılar gerçekleştirdik ve dekanlarımızın alanlarına ilişkin eğitimin kalitesini yükseltilmesine dair görüşlerini ve önerilerini aldık. Bugün gerçekleştirilecek toplantının, hukuk eğitiminin niteliği ve hukuk fakültelerinin sorunlarına yönelik önerilerin yeşereceği bir zemin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hukuk fakültelerinin şu sorunlarına işaret etti:

-Kontenjan sorunu
-Akademik insan kaynağındaki sayısal yetersizlik
-Lisansüstü burs olanaklarının genişletilmesi
-Öğretim elemanı dağılımındaki dengesizlik
-Felsefesiz hukuk öğretimi
-Hukuk öğretiminin meslek öğretimine indirgenmesi
-Hukuk öğretimi ve istihdam

Kaynak: Hürriyet

E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği Kuruldu

İnternet'in baş döndüren bir hızla hayatımızın her alanına yayılması  kuşkusuz hukuk dünyasını da bu değişime adapte olmaya zorluyor. Uzun süreden bu yana Bilişim Hukuku, E-Ticaret Hukuku, İnternet Hukuku, Online İtibar Hukuku gibi yeni alanlar gür bir sesle konuşulmaya başlandı bu alanlarda makaleler kitaplar yazılmaya ve sertifika programları düzenlenmeye başladı.

Bu değişimler olurken Webrazzi,  E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneğinin kurulduğu haberini paylaştı. Herkesçe sıklıkla karşılaşılan bu alanda hukuki bakış eksikliğini bu tarz sivil toplum kuruluşlarının giderebileceğini düşünüyoruz. Kanun koyucu ile bilişim sektörü arasında kuvvetli bir bağın tesis edilmesi gerekiyor bunun için de bu gibi derneklerin sayısının artması ve kağıt üzerinde kalmaması gerekiyor.

Derneğe www.ehukukdernegi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Workinton Hukuk SohbetleriWorkinton Hukuk Sohbetleri (Ücretsiz Etkinlik)

HUKUK, GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE HAZIR MI?

Yakın gelecekte hayatımızda daha fazla yer almaya başlayacak robotların işlediği suçlardan ve vermiş olduğu zararlardan kim sorumlu olacak?

Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER'in moderatörlüğünde Av. Gökhan AHİ ile birlikte bu sorunun cevabını arıyor...

::ETKİNLİK HAKKINDA::

Konuşmacı : Av. Gökhan AHİ
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER

Etkinlik Saatleri: 18:30-20:00
Etkinlik Yeri: Workinton Levent199 (Levent 199 Yan giriş Büyükdere Caddesi No:199 Levent/İstanbul)

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu İşbirliğiyle...

Not: Kontenjan sınırlı sayıdadır. Etkinliğe katılmak isteyen adayların aşağıdaki link aracılığı ile online başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.

http://hukukakademisi.com.tr/workinton.html

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0532.178.2824 , bilgi@hukukakademisi.com.tr

Avukatlık Mesleki Saygınlıkta Kaçıncı Sırada ?

Avukatlık mesleği mesleki saygınlık araştırmasında 16. sırada yer aldı. TÜBİTAK’ın desteğiyle İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün geliştirdiği Mesleki İtibar Skalası ile Türkiye’de mesleklerin toplumdaki itibarı sıralandı. Türkiye’de 32 ilde 2 bin 500 kişi ile yapılan anketlere dayanarak gerçekleştirilen araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.Türkiye’de en fazla itibarı bulunan meslekler sıralaması şöyle;Kaynak: iku.today