ARSAVA ULUSLARARASI HUKUK MAKALE YARIŞMASI

\\ \\ Hiç yorum yok
ARSAVA ULUSLARARASI HUKUK MAKALE YARIŞMASI 
Uluslararası hukukun Türkiye’de gelişmesi ve anlaşılmasını sağlamak ve genç hukukçuları uluslararası hukuk alanında çalışmaya sevk etmek amacıyla, Prof. Dr. Ayşe Füsun Arsava onuruna makale yarışması düzenlenecektir.
Şartlar
Yarışmaya 30 yaşını geçmemiş veya halen öğrenimine devam eden hukukçular, daha önce yayınlanmamış özgün makaleleri ile katılabilirler. Eserlerin aşağıdaki kurallara uyularak yazılması gerekmektedir:

1.Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir.
2.Her makalenin başında 100 kelimeyi aşmayacak kısa bir özet ile makale konusunun özünü gösteren 6 anahtar kelime belirtilecektir.
3.Gerekli noktalarda atıf yapılması, dipnot ve bunların ışığında makale sonunda kaynakça gösterilmesi zorunludur. İntihal tespit edilmesi halinde makale başka herhangi bir niteliğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.Makaleler, dipnotlar ve kaynakça dâhil olmak üzere Times New Roman formatında 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
5.Makaleler 2500/7500 kelime uzunluğunda olacaktır.
6.Makaleler uhd.ilaturkey@gmail.com adresine gönderilecektir. Son gönderim tarihi 27 Kasım’dır.

Ödüller
Birincisine 500 TL + Kitap Seti
İkincisine 300 TL + Kitap Seti
Üçüncüsüne 150 TL + Kitap Seti ödül verilecektir. Ayrıca seçilen eserler Uluslararası Hukuk Derneği’nin 2 aylık yayını olan Uluslararası Hukuk Bülteni’nde yayınlanacaktır.
Seçici Kurul
Prof. Dr. Kemal BAŞLAR
Prof. Dr. Sanem BAYKAL
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI
Prof. Dr. Arif KÖKTAŞ
Prof. Dr. Hakan TAŞDEMİR
Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.