Türkiye ilk defa İslam Ceza Hukuku’nu tartışıyor

\\ \\ Hiç yorum yok
İslam Ceza Hukuku


İslam Hukuku Araştırmaları, Mukayeseli Hukuk Konferansları Dizisi kapsamında Türkiye’de ilk defa “İslam Ceza Hukuku Konferansı” gerçekleştirilecek.

İslam Hukuku’nun en önemli ve günümüzde tartışmalı sahalarından biri olan ceza hukuku konusunda Türkiye’de ilk defa Mukayeseli Hukuk Konferansları Dizisi kapsamında bir konferans gerçekleştirilecek. Otuz ülke ve Türkiye’den yaklaşık 170 hukukçu akademisyen ve uzmanın tebliğ sunacağı konferans 30 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Antalya Ramada Palaza’da gerçekleştirilecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Elbeyoğlu A.Ş. işbirliği ile düzenlenecek konferansta İslam Ceza Hukuku’nun Genel İlkeleri, İslam Ceza Muhakemesi Hukuku, Cezanın Amacı ve İşlevi ve Modern Hukukla Mukayesesi, Suçun Unsurları, Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Haller, Ceza Hukuku Kurallarının Çelişmesi ve Neshi gibi konuların yanı sıra klasik dönem ve modern dönemin tartışmaları da bir arada ele alınacak.

Konferans neticesinde farklı disiplinlerden gelen ilim adamlarının İslam Ceza Hukuku’nun farklı konularında sundukları tebliğler bir kitap haline getirilerek ulaşılan sonuçlar kalıcı bir esere dönüştürülecek.

İslam Hukuku Araştırmaları Mukayeseli Hukuk Konferansları Dizisinin ilk etkinliği olan İslam Ceza Hukuku Konferansı ile ilgili detaylı bilgiye www.islamhukukuarastirmalari.org web sitesinden ulaşılabilir.


Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.