TÜKETİCİ HUKUKU

\\ \\ Hiç yorum yok

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa Disiplinler Arası Yaklaşımlar Sempozyumu

Tarih: 23.02.2015
Yer: Kadir Has Cibali kampüsü
Herkese açık ve ücretsizdir.

Dünya genelinde artan tüketim ve çeşitlenen tüketim araçları ile tüm ülkelerde tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler her geçen gün gelişmekte ve önem kazanmaktadır. Ülkemizde de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen düzenlemeler tüketici hukukunun etki alanını genişletmiş ve böylece tüketici hukuku, tüketici sıfatına sahip her bireyi etkilemenin yanı sıra daha çok meslek grubunu da doğrudan ilgilendirir hale gelmiştir.
Konunun önemi göz önüne alınarak Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 23.02.2015 tarihinde “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa Disiplinler Arası Yaklaşımlar” konulu bir sempozyum düzenlenmekte ve bu sempozyum ile tüketici hukuku için önem taşıyan üç anabilim dalı temel alınarak oluşturulan üç ayrı oturum ile konunun her yönüyle ele alınması hedeflenmektedir. Medeni hukuk, ticaret hukuku ve usul hukuku oturumları ile konusunda uzman değerli hukukçular tarafından kuramsal tartışmalara ve uygulamaya yönelik sorunlara değinilecek olup, sempozyumumuza katılım herkese açıktır ve ücretsizdir.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.