Hukukçular İçin Adli Bilişim

\\ \\ Hiç yorum yok
Tarih,Saat: 7, 14, 21, 28 Şubat ve 7 Mart 2015

Cumartesi günleri, 13:00-17:00


Her geçen gün artan bilişim dünyasındaki suç çeşitliliğine rağmen bu suçların klasik hukuk yaklaşımıyla çözülmeye çalışılması bir çok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Bunun yanısıra bilişim suçları, çeşitleri, nasıl gerçekleştirildikleri, suçu işleyenlerin arkalarında bırakabilecekleri delillerin neler olabileceği gibi tamamen günümüzün gelişmiş bilişim teknolojileri ışığında ele alınması gereken konu başlıkları hakkında hukukçu kimliğine sahip kişilerin yeterli bilgiye sahip olmaması da olayların aydınlatılması karşısında ciddi bir sorun olarak durmaktadır.

Bu programın amacı bilişim suçları, nasıl gerçekleştirildikleri ve suçun tespitinde kullanılabilecek yöntemlerin neler olduğu gibi bilgileri vererek hukuk nosyonuna sahip fakat bilişim suçları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerde farkındalık oluşturmaktır.

Sertifika Programı sonunda katılımcılar bilişim suçları konusunda bilgi sahibi olabilecek, bir olayın açığa kavuşturulmasında bilişim sistemleri üzerinde yer alan hangi bilgilerin ilgili olayın hangi kısmını aydınlatmak için kullanılabileceğini görebilecek, bu bilgilerin hangi şartlarda delil olarak kullanılabileceğini öğrenebilecek ve kendilerine sunulan adli bilişim çalışmalarının analizini ya da sorgulamasını gerçekleştirebileceklerdir.

Koordinatör: İbrahim Halil Saruhan

Program:
Adli Bilişimin Temelleri
Adli Bilişim Metodolojisi
Farklı delil tiplerine göre delil toplama yöntemleri - İmaj almak
Delilin bütünlüğünün sağlanması
Güncel İnceleme Yöntemleri
Şüpheli sistemler üzerinde canlı Adli Bilişim incelemesi
Hafıza imajı üzerinden Delil Analizi
Delil üzerinde kelime ve silinmiş dosya aranması
Yaşanmış bir olayın Zaman Çizelgesi yardımı ile incelenmesi
Browser/Tarayıcı ile yapılan İnternet aktivitelerinin incelenmesi

Tarih,Saat: 7, 14, 21, 28 Şubat ve 7 Mart 2015

Cumartesi günleri, 13:00-17:00

Süre:20 saat

Ücret: 900 TL (KDV Dahil)

Bilgi öğrenci ve mezunları: 675 TL (KDV Dahil)

Adli Bilişim Derneği üyelerine: 765 TL (KDV Dahil)

Ayrıntılı bilgi için: ibrahimsaruhan@gmail.com

cyberlaw.bilgi.edu.tr

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr


http://www.bilgi-egitim.com/tr/programlar/350/hukukcular-icin-adli-bilisim%3B/

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.