Aloavukat.net'e Erişim Engellendi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN BAŞVURUSU ÜZERİNE AVUKATLIK KANUNU’NA AYKIRI ŞEKİLDE TELEFONLA HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ VEREN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ
Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde başvuruculara telefon yolu ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verileceğini taahhüt eden https://www.aloavukat.net/ internet sitesinin yayınının durdurulması, kaldırılması ve siteye erişimin engellenmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından 26.12.2014 tarihinde Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuru kabul olunmuştur.
Adı geçen internet sitesinde başvuruculara telefon yolu ile 399,00-TL karşılığında bir yıllık danışmanlık paketi içeriği olarak“ihtarname, ihbarname, protesto düzenlenmesi, miras, istisna, taksim sözleşmesi vb. düzenlemeler, diğer her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi, temyiz, şirket ana sözleşmesi, hazırlık soruşturması, ana sözleşme değişikliği ve sermaye arttırımı, şirket pay devri, şirket kuruluş, tür değiştirme ve birleşmeleri, vergi uzlaşma komisyonları, ipotek tesis ve fek işlemleri gibi bir Mahkeme ve / veya icra dairesi nezdinde görülmeyen, müstakil bir ve / veya icra takibi niteliğini haiz olmayan işlerde” hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verileceği taahhüt edilmişti.
Türkiye Barolar Birliği, Anayasa’dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 1. ve 2. maddeleri ile“Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinde ifade edilen “Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak”, “kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak” ve “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevleri kapsamında https://www.aloavukat.net/ adresli internet sitesinin faaliyetlerinin tüm avukat meslektaşların haklarını zarara uğratması nedeniyle siteye erişimin engellenmesini talep etmişti.
Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği, Türkiye Barolar Birliği’nin yapmış olduğu başvuru üzerine, 29.12.2014 tarihinde 2014/4757 değişik iş nolu dosyasında ilgili internet sitesine 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca erişimin engellenmesine karar verdi.
Kaynak: Barobirlik.org.tr

En Mutsuz Meslek Gurubu Avukatlar

60 farklı meslek grubundan 1670 kişinin katıldığı bilimsel bir değerler anketi sonuçlarına dayanılarak geliştirilen İzotomi araştırmasına göre Türkiye'de en mutlu meslek grubu tasarımcılar en mutsuzlar ise avukatlar.Yapılan araştırmada aşağıdaki 10 temel değere bakıldı. Ancak bun değerlerin her birinin altında ayrıca yaklaşık 40'ar değer bulunmaktadır.

1 Kurallara uyma, uyumlu olma, 2  Gelenek, 3 İyilikseverlik, 4 Evrensel(ci)lik, 5  Kendi kendini yönetme, özyönetim, 6 Uyarılma, 7 Hedonizm (hazcılık), 8 Başarı, başarma, 9 Güç, 10 Güvenlik

 Kişisel değerleri ile seçtiği mesleğin değerleri uyuşanlar mutluluğu yakalayabilenler. Bu nedenle meslek seçiminde sahip olunan değerlerin mesleğin değerleri ile örtüşmesi çok önemli.

Anket sonuçları Türkiye'deki kişilerin mesleklerinden olan memnuniyetlerini şu şekilde göstermektedir;

Memnunum                                    %45
Çok memnunum                             %27
Ne memnun ne değil                     %12
Memnun değil                                 %13
Hiç memnun değil                           %3

Anket sonuçlarına göre en mutlu meslek sahipleri ise tasarımcılar. 

Tasarımcıların %70'e yakını mesleklerinden memnun. Memnun olan tasarımcılarda ise; evrensellik, yaratıcılık, keşif etmek, doğa dostu, macera, özgürlük ve eşitlik değerleri oldukça yüksek. Yine mutlu tasarımcılar maddi güce önem vermezken taktir edilme beklentisi içerisindeler. 

Ankette en mutlu mesleklere genel olarak baktığımızda en mutlu mesleğe göre şu şekilde sıralanıyor;

1- Tasarımcı
2- Pilot
3- İnsan kaynakları yöneticisi
4- İnşaat Mühendisi
5- Müzisyen
6- Gazeteci
7- Fotoğraf sanatçısı
8-Akademisyen
9- Yazar
10- Bilgi işlem uzamanı

Görüldüğü gibi çoğunlukla yaratıcılık ve özgürlük değerleri yüksek olan mesleklere sahip insanlar mutlular.

Türkiye'de en mutsuz avukatlar

Yapılan anket sonuçlarına göre Türkiye'de en mutsuz mesleğe sahip olanlar avukatlar. Mutsuz olan avukatların sahip oldukları değerlere baktığımızda; yaratıcılık, eşitlik, özgürlük, eğlence, kendini yönetme ve başarılı olma değerlerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Avukatlık mesleğinin doğasını düşündüğümüzde bu değerlere sahip insanların mutlu olması pek de mümkün görünmüyor. Mutlu olan avukatlarda da bu değerler düşükken, gelenekçilik, güç ve güven değerlerinin yüksek olduğunu görebiliyoruz.
En mutsuz mesleklere baktığımızda en mutsuzdan daha mutluya doğru sıraladığımızda şu şekilde sıralanıyor;
1-) Avukat
2-) Mali Müşavir
3-) Sosyolog
4-) Bankacı
5-) Sigortacı
6-) Satış Elemanı
7-) Finans Uzmanı
8-) Bilgisayar Mühendisi
9-) Sekreter
10-) İç Mimar
kaynak: www.izotomi.com

Avukatlık Kanunu Baştan Sona Yenilenecek

TBMM Genel Kurulunda, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinin üçüncü turunda Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, HSYK, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, DPB, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu bütçe ve kesin hesapları ele alındı. Görüşmelerde kendisine bağlı kurumlar hakkında söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2003 yılında adalet hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde 45.7 olduğunu, bu rakamın 2013 yılında yüzde 52.8’e yükseldiğini, ancak henüz hedeflenen noktaya ulaşılmadığını söyledi.

5 BİN YENİ ZABIT KATİBİ VE DİĞER ADLİ PERSONEL ALIMI

İktidarlarının adli personel konusunda ciddi adımlar attığını ifade eden Bozdağ, 2002 yılında adliyelerde görev yapan personel sayısının 26 bin 274 iken 2014 yılında bu sayının 51 bin 224'e ulaştığını, yüzde 95 oranında artış sağlandığını söyledi. Bozdağ, "5 bin
yeni zabıt katibi, diğer adli personel alımıyla ilgili de bakanlığımız ilana çıkacaktır, bu ayın sonuna doğru" dedi.

Hakimin tarafsızlığı, siyasi ve felsefi görüşleri ile davanın taraflarına olan uzaklığı ile yakınlığını adli işlerine karıştırmaması, kararlarını kanunu ve vicdani olarak vermesidir diyen Bakan Bozdağ, yargıda görev yapan hakim ve savcı sayısının 2002’de 9 bin 49, 2014’de ise 14 bin 983 olduğunu söyledi. Bozdağ, “Hakim ve savcılarımız Avrupa Konseyinin 100 bin kişiye düşen hakim ve savcı sayısında geri durumdadır. Hakimler ve savcılarla ilgili bir takım eleştiriler yapılabilir, bu normaldir, yargı da eleştirilebilir. Toptancı bir yaklaşımla, özveri ile çalışan, adil karar vermek için çaba sarf eden hakim ve savcılarımızı töhmet altında bırakmamak lazım. Hakim ve savcılarımızın yetişmesi konusunda da önemli adımları atıyoruz. Bakanlığımız bir Bilim Komisyonu kurmak suretiyle Hukuk Fakültelerinin eğitimim daha iyi noktaya taşınması konusunda çok kapsamlı bir araştırma yaptı. Önümüzdeki zaman içinde bu konuda bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız. Hakim ve savcılarımızın sayısını artırmak için
yeni adımlar atacağız. Önümüzdeki yıl içinde parlamentonun verdiği yetki ile
yeni hakim ve savcılar almak suretiyle yükü azaltmaya gayret edeceğiz. Adalet Akademisi, ismi ve kurumsal yapısıyla
yeni. Ama bir geleneğin devamıdır. Sanki
yeni bir şeymiş gibi, savcı ve hakim adayları gözetleniyormuş gibi bir algıyı büyük bir haksızlık sayarım” dedi.

AVUKATLIK KANUNU YENİLENECEK

Bakan Bozdağ, “Neden cezaevlerinde yatanların sayısı arttı diyorlar ya, artan hakim sayısı, artan mahkeme sayısı, adli personel sayısı ile beraber bunu değerlendirmekte fayda var. Savunmayı temsil eden avukatlarla ilgili çalışma yapmanın Adalet Bakanlığının en önemli görevlerinden birisi. Avukatlık Kanunu baştan sona yenilenecek. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sınavla geçişin olması gerektiğine inanıyoruz. Barolar Birliği’nin kanunu açıkça çiğnememesi lazım. Avukatların dosyaları incelemesi son derece önemli, biz bunu
destekliyoruz. Son yaptığımız Şubat değişikliğinden sonra uygulamanın sağlıklı yürümediğini gördük. Dosyadaki savcının araştırma usulünü öğrendikten sonra deliller karartılırsa bizim suçla mücadelemiz gerçek faillere ulaşma imkanımız ortadan kalkar. Türkiye’de 2013 yılında devam eden soruşturma sayısı 6 milyon 679 bin 973’dür, bunlarla ilgili dosyadan örnek alınmasını yasaklayan mahkeme kararı sayası bin 306’dır. Biz bu düzenleme ile bir katalog getirdik. Bütün suçlarla ilgili değil, çok ciddi suçlarla ilgili getirdik. Buradaki rakamın bu kadar
yüksekçıkmayacağı bundan sonraki süreçte çok açıktır”
kaynak: haber7

Türkiye'nin Hukuk Serüveni

Taha Akyol ,İslam tarihinde ortaya çıkan siyaset ve hukuk sorunlarını ele alarak Türkiye'nin Hukuk serüvenini yazdı.
Fıkıhtan hukuka ve demokrasiye geçiş sorunları

"Bütünüyle, felsefesi ve tekniği ile, demokrasi Müslümanların siyasi sistemi olamaz. Ancak demokratik mekanizma, İslâm ve siyaset teorisinin ilkeleri doğrultusunda -daha iyisini buluncaya kadar kullanılabilir."
-Hayrettin Karaman, (Yeni Şafak, 29 Mayıs 2014)-

"Siyasal hayatta çoğulculuk ve yarış, hoşgörü ve demokrasi kültürünün olmazsa olmazıdır; dini düşüncede çok seslilik rahmet sayılır." Ali Bardakoğlu, (15 Mart 2014, Ankara'da İlahiyat Akademisi'nde konuşma)

İlahiyatçılar arasındaki bu esaslı görüş farkı, Taha Akyol'u İslam tarihinde ortaya çıkan siyaset ve hukuk sorunlarını araştırmaya yöneltti. Müslümanlar neden Cemel ve Sıffin'de birbirlerini öldürdü? Kerbela faciasını önleyecek hukuki bir kurum neden yoktu? İslami ve örfi olarak köklü bir hukuk sistemine sahip olan Osmanlı, neden Batı'dan kanunlar aldı?

Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet... Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı konularında yolun neresindeyiz? Taha Akyol, bu soruların cevaplarını Türkiye'nin Hukuk Serüveni'nde araştırıyor.
(Tanıtım Bülteninden)