Avukatlık Sınavı Geldi

\\ \\ Hiç yorum yok
Avukatlık stajına başlanabilmesi için “Staja kabul değerlendirmesi” ,  Staj döneminde ise “Staj Yeterlilik Değerlendirmesi” koşullarını öngören TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 17.06.2014 gün ve 29033 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Bilindiği üzere TBB tarafından kabul olunan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanmamış, bunun üzerine TBB tarafından bu işlemin iptali için Başbakanlık aleyhine açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2014/452 esas sayılı dosyasında yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.
Geçiş hükmüne göre “Staja kabul değerlendirmesi” ve  “Staj Yeterlilik Değerlendirmesi”, yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 17.06.2014 tarihinden itibaren 6 ay içinde (altıncı ayın son günü dahil) staja başvuranlar ile staj yapmakta olanlar hakkında uygulanmayacaktır.
Yönetmelik Değişikliklerini görmek için tıklayınız.

Kaynak İstanbul barosu

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.