AVUKATLARIN CEZA ADALET SİSTEMİNDE MESLEKİ KAPASİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

\\ \\ Hiç yorum yok
Ceza işleri genel müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 4.bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla birinci bölgesel seminer Erzurum’da 16-17 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

Planlanan sekiz bölgesel seminerin her birine, 125 avukat ve/veya stajyer avukat meslektaşın katılması öngörülmektedir.

Planlanan Bölgesel Seminer Takvimi :
16/17  Mayıs 2014     : Erzurum
23/24  Mayıs 2014     : İzmir
30/31  Mayıs 2014     : Antalya
06/07  Haziran 2014  : İstanbul
19/20  Eylül 2014      : Samsun
26/27  Eylül  2014     : Trabzon
03/04  Ekim 2014      : Şanlıurfa
…       Ekim 2014      : Ankara

Mayıs ayında Erzurum ile başlayıp, Ekim 2014 Ankara ile sona erecek sekiz ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam  1000 avukata aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır. 


Ceza Alanında Çalışan Avukatlar için Hazırlanan El Kitapları Bölgesel Tanıtım Semineri 16-17 Mayıs 2014 Gündem

Hazırlanan El Kitapları:

Kaynak: http://www.cigm.adalet.gov.tr/duyurular/casavukatlarelkitaplari.html

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.