Google'dan AB vatandaşlarına 'unutulma hakkı'


Avrupa Adalet Divanı'nın iki hafta önce aldığı kararı uygulamaya başlayan şirket, "unutulma hakkını" kullanmak isteyen AB vatandaşlarının başvurularını kabul etmeye başladı.
Söz konusu haktan yararlanmak isteyen bireyler Google'ın internet sitesindeki bir başvuru formunu doldurmak zorunda.
Bu formda internet kullanıcıların hangi ülkede doğdukları, hangi linkin kaldırılmasını istedikleri ve taleplerinin nedeninin ne olduğu soruluyor. İnternet kullanıcılarından ayrıca geçerli bir fotoğraflarını da şirkete göndermeleri isteniyor.
Google Yönetim Kurulu Başkanı Larry Page ise Avrupa Adalet Divanı'nın kararını uygulayacaklarını ancak uygulamanın baskıcı rejimleri memnun edeceğini söyledi.

İlk adım Avrupa Komisyonu'ndan

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu iki yıl önce birliğin 1995 tarihli Veri Koruma Direktifi'nde yapılmasını önerdiği değişiklikleri kamuoyuna açıklamıştı. Söz konusu değişiklikler arasında "unutulma hakkının" yasalaşmasına yönelik planlar da vardı.
Avrupa Komisyonu, AB vatandaşlarına, istedikleri kişisel verilerin internetten silinmesini talep etme hakkı verilmesini istemişti.
Komisyonun bu tavrında, Mario Costeja adlı İspanyol bir avukatın Google’da adıyla arama yaptığında, borcundan dolayı evini zorla satmak zorunda kalmasına yönelik bir haberin bulunabilmesinden şikayet etmesi etkili olmuştu. Konu, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.
Divan da 13 Mayıs'ta aldığı kararda, internet ortamındaki ilgisiz ve geçersiz kişisel verilere yönelik linklerin bireylerin talebi halinde kaldırılmasına hükmetmişti.
Avrupa Adalet Divanı, birliğin en yüksek yargı organı ve aldığı kararlar AB nezdinde bağlıyıcı.
Kaynak: http://www.bbc.co.uk/

Adli Bilişim Semineri

28 Mayıs 2014 Çarşamba günü, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan Adli Bilişim Semineri Etkinliği'ne katılmak için

http://adlibilisim.org.tr/kayit.php sayfasından

kayıt olabilirsiniz.
Etkinlik programı:
13:00 - Kayıt

13:15 - 13:30 Açılış Konuşması

13:30-15:00 1. Oturum

Adli Biişimde Veri Kurtarma Teknikleri
Semih DOKURER
Adli Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Mobil Cihazlarda Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi
Yrd.Doç.Dr. Fethullah KARABİBER
Yıldız Teknik Üniversitesi

15:00 - 15:15 Oturum Arası
15:15 - 16:30 2. Oturum

Ücretsiz Programlar İle Adli Bilişim İncelemeleri
İbrahim SARUHAN
Adli Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ile İlgili Kanunun Değerlendirilmesi
Av. Ekin GÖNENÇ

300 avukat savunacakSoma'daki mağdur olan aileleri, 300 avukat gönüllü olarak savunmak istedi. Soma'daki 40 avukattan 36'sı gönüllü olurken, kalan 256 avukat Manisa ve çevre illerin barosundan savunmayı üstlendi.

4 AVUKAT KAPSAM DIŞI

4 avukat ise daha önce şirketi savundukları için yasal olarak davaya katılamıyor. Aileleri savunacak avukatlar, davayı kazanmaları halinde ödenecek tazminatı da oluşturdukları fonda toplayıp mağdur ailelere bağışlayacaklar. Vekalet ücretleri de yine avukatlar tarafından mağdur ailelere verilecek. Avukatların bir kısmının ücreti ise sadece adli yardım fonundan karşılanacak.

KRİZ MASASI KURULDU

Davalar kapsamında Soma'da avukatlar kriz masası oluşturdu. İsteyen mağdur aileler başvurup, yasal hakları hakkında bilgi edinebilecek.

AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU’NDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONU’NUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ'Nİ YAYINLADI. METİN İÇİN TIKLAYIN.

Sporcu & Spor Adamları Sözleşmeleri


                                                         
Hukuk Akademisi, Sporcu & Spor Adamları Sözleşmeleri  ÖRNEK VAKA ÇALIŞMALARI eğitim programı düzenliyor.

Av. Alpay KÖSE

İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı, Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Eğitim süresi: 4 Saat

Teorik İçerik: 2 Saat

Uygulamalı İçerik: 2 Saat


14 Haziran 2014

Başlama Saati: 10:00

Bitiş Saati: 13:50
Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yürürlüğe 5 Kala, Bankacılık ve İnşaat Sektörlerinde Tüketici Hukuku ve Uygulamaları Sempozyumu

Yürürlüğe 5 Kala, Bankacılık ve İnşaat Sektörlerinde Tüketici Hukuku ve Uygulamaları Sempozyumu
"KATILIMLAR ÜCRETSİZDİR ve SERTİFİKALANDIRILACAKTIR"
23 MAYIS 2014
Akademik Kurul


AKADEMİSYENLER:
Prof. Dr. Turgut ÖZ (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Burak ÖZEN (Marmara Üniversitesi)
HAKİMLER:
Hâkim İlhan KARA (Ankara 7. Tüketici Mah. Hâkimi)
Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mah. Hâkimi)

AVUKATLARIN CEZA ADALET SİSTEMİNDE MESLEKİ KAPASİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ceza işleri genel müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 4.bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla birinci bölgesel seminer Erzurum’da 16-17 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

Planlanan sekiz bölgesel seminerin her birine, 125 avukat ve/veya stajyer avukat meslektaşın katılması öngörülmektedir.

Planlanan Bölgesel Seminer Takvimi :
16/17  Mayıs 2014     : Erzurum
23/24  Mayıs 2014     : İzmir
30/31  Mayıs 2014     : Antalya
06/07  Haziran 2014  : İstanbul
19/20  Eylül 2014      : Samsun
26/27  Eylül  2014     : Trabzon
03/04  Ekim 2014      : Şanlıurfa
…       Ekim 2014      : Ankara

Mayıs ayında Erzurum ile başlayıp, Ekim 2014 Ankara ile sona erecek sekiz ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam  1000 avukata aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır. 


Ceza Alanında Çalışan Avukatlar için Hazırlanan El Kitapları Bölgesel Tanıtım Semineri 16-17 Mayıs 2014 Gündem

Hazırlanan El Kitapları:

Kaynak: http://www.cigm.adalet.gov.tr/duyurular/casavukatlarelkitaplari.html

Ehukuk Arama Motorunun Kullandığı Kaynaklar

 1. Adalet Dergisi
 2. Amme İdaresi Dergisi
 3. Anayasa Yargısı Dergisi
 4. Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi
 5. Ankara Barosu Dergisi
 6. Ankara Law Review
 7. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 8. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 9. Bursa Barosu Dergisi
 10. Danıştay Dergisi
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 12. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 13. Eskişehir Barosu Dergisi
 14. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
 15. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 16. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 17. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi
 18. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 19. İstanbul Barosu Dergisi
 20. İstanbul Barosu Kitapları
 21. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
 22. İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
 23. İzmir Barosu Dergisi
 24. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınlar
 25. Rekabet Dergisi
 26. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 27. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 28. Türk İdare Dergisi
 29. Türkiye Adalet Akademisi Yayınları
 30. Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 31. Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi
 32. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
 33. Yasama Dergisi
 34. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 35. Askeri Yargıtay Kararları
 36. AYİM kararları ve makaleler
 37. www.anayasa.gen.tr
 38. www.idare.gen.tr

RAPOR DÜZENLEMEDE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNİN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER

RAPOR DÜZENLEMEDE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNİN İSTEDİĞİ
BELGE VE MATERYALLER  
Adli Tıp Kurumunun bu hususla alakalı kitapçığı için tıklayın.

Ehukuk Arama Motoru

Ehukuk Arama Motoru, hukukçulara araştırmalarında kolaylık sağlamak için oluşturulmuş, hukuk kaynaklarında arama yapan bir arama motorudur. Onlarca ücretsiz hukuk kaynağında gelişmiş yandex alt yapısını kullanarak en iyi sonuca ulaşmanızı sağlar. Hukuk arama motorunu denemek için http://arama.ehukuk.org  adresine tıklayın 

Vergi Rekortmeni Avukatlar

Gelir idaresi başkanlığının açıkladığı "2013 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI" na 6 Avukat girmeyi başardı. Av. Ahmed Pekin gene ilk sıradaki yerini korudu. İşte 2013 yılında en çok gelir vergisi ödeyen ilk 100 kişi arasına giren avukatlar;
Not: Listede bulunan avukatlar kırmızı ile işaretlenmiştir.
SIRA NO ADI SOYADI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK TUTARI (TL) İLİ
1 MUSTAFA RAHMİ KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 37.492.324,78 ANKARA
2 SEMAHAT SEVİM ARSEL MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      31.766.152,76 İSTANBUL
3 SUNA KIRAÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 26.949.760,90 İSTANBUL
4 MUSTAFA VEHBİ KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                 22.673.036,81 İSTANBUL
5 YILDIRIM ALİ KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 19.317.769,16 İSTANBUL
6 MEHMET ÖMER KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ     19.036.370,69 İSTANBUL
7 ŞARIK TARA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      14.878.940,13 İSTANBUL
8 (*) (*) 14.320.355,33 İSTANBUL
9 AYDIN DOĞAN KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 11.718.726,69 İSTANBUL
10 (*) (*) 11.247.389,63 İSTANBUL
11 AHMED PEKİN HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ                                9.009.368,11 İSTANBUL
12 MUSTAFA LATİF TOPBAŞ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 7.433.001,10 İSTANBUL
13 MEHMET SİNAN TARA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      6.858.275,45 İSTANBUL
14 TOMRİS TAŞKENT MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 6.683.691,84 İSTANBUL
15 ALİ ACUN ILICALI BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ     6.204.783,57 İSTANBUL
16 MURAT ÜLKER      MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ         6.094.337,40 İSTANBUL
17 (*) (*) 5.975.020,83 İSTANBUL
18 (*) (*) 5.849.794,90 İSTANBUL
19 (*) (*) 5.845.454,30 İSTANBUL
20 (*) (*) 5.830.678,15 İSTANBUL
21 (*) (*) 5.806.467,23 İSTANBUL
22 OSMAN TURGAY DURAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 5.500.123,97 İSTANBUL
23 (*) (*) 5.496.248,02 İSTANBUL
24 LUCİEN ARKAS KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 5.475.898,85 İZMİR 
25 (*) (*) 5.461.490,60 İSTANBUL
26 (*) (*) 5.445.975,76 İSTANBUL
27 AHSEN ÖZOKUR MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ             5.179.732,00 İSTANBUL
28 (*) (*) 4.969.955,58 İSTANBUL
29 ADEM SAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.917.017,75 BURDUR
30 ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ                       4.743.700,29 İSTANBUL
31 (*) (*) 4.655.333,59 DENİZLİ 
32 (*) (*) 4.523.232,52 İSTANBUL
33 (*) (*) 4.484.538,13 İSTANBUL
34 (*) (*) 4.471.527,25 İSTANBUL
35 İSMAİL TARMAN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ           4.426.967,34 İSTANBUL
36 (*) (*) 4.424.096,06 İSTANBUL
37 (*) (*) 4.369.218,13 İSTANBUL
38 HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      4.253.814,47 İSTANBUL
39 ALİ RAİF DİNÇKÖK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      4.172.392,25 İSTANBUL
40 FEYYAZ BERKER KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.152.472,10 İSTANBUL
41 ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.109.141,68 İSTANBUL
42 MEHMET TORUN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                  4.079.494,43 İSTANBUL
43 (*) (*) 3.995.796,72 İSTANBUL
44 SERRA SABANCI MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                  3.896.287,95 İSTANBUL
45 BÜLENT BULGURLU MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                  3.880.677,57 İSTANBUL
46 ABDULKADİR KONUKOĞLU BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ                            3.875.420,55 GAZİANTEP 
47 VELİ ERGİN İMRE KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 3.801.912,00 İSTANBUL
48 (*) (*) 3.699.426,23 İSTANBUL
49 (*) (*) 3.613.868,46 İSTANBUL
50 İPEK KIRAÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                 3.567.672,09 İSTANBUL
51 (*) (*) 3.535.444,58 İSTANBUL
52 MARK BENMAYOR MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      3.489.941,47 İSTANBUL
53 (*) (*) 3.435.658,94 DENİZLİ 
54 ADNAN TURGUT GİYİM EŞYALARININ BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR 3.416.219,15 ANTALYA 
55 AZİZ TORUN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                  3.415.114,53 İSTANBUL
56 ERDOĞAN DEMİRÖREN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      3.356.131,95 İSTANBUL
57 ŞÜKRÜ AVŞAR KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 3.343.673,12 İSTANBUL
58 HAMDİ AKIN KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.314.543,08 ANKARA
59 MUHARREM YILMAZ SÜT İMALATI 3.313.116,29 BURSA 
60 DEMİR SABANCI MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                 3.309.103,71 İSTANBUL
61 ÇİĞDEM SABANCI BİLEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      3.264.734,01 İSTANBUL
62 SUZAN SABANCI DİNÇER KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 3.203.906,20 İSTANBUL
63 FERİZAN PEKER KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.159.983,28 İSTANBUL
64 NAİL ÖZKARDEŞ ÇEŞİTLİ MALLARIN BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR              3.148.724,02 İZMİR 
65 (*) (*) 3.148.075,00 ANKARA
66 VİLDAN GÜLÇELİK KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.131.539,35 İSTANBUL
67 (*) (*) 3.119.666,67 İSTANBUL
68 EMİNE KAMIŞLI KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 3.110.350,91 İSTANBUL
69 (*) (*) 3.101.001,26 İSTANBUL
70 ZEKERİYE KONUKOĞLU        BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ                            3.094.486,98 GAZİANTEP 
71 (*) (*) 3.088.602,45 İSTANBUL
72 ÖMER SABANCI MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ           3.048.122,97 İSTANBUL
73 CEM YILMAZ BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ     3.040.728,74 İSTANBUL
74 DEMET ÇETİNDOĞAN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                  2.982.692,51 İSTANBUL
75 CÜNEYT YÜKSEL HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ                               2.974.047,60 İSTANBUL
76 FİRUZ KANATLI MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      2.967.168,18 ESKİŞEHİR 
77 MURAT KARKIN UZMANLAŞMIŞ GRAFİK TASARIMCILARININ FAALİYETLERİ          2.962.040,05 İSTANBUL
78 (*) (*) 2.958.934,08 İSTANBUL
79 (*) (*) 2.952.070,49 İSTANBUL
80 SEVDA GÜLÇELİK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 2.882.965,38 İSTANBUL
81 (*) (*) 2.878.010,22 İSTANBUL
82 FATİH KONUKOĞLU MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      2.856.775,04 GAZİANTEP 
83 ALİ İSMAİL SABANCI MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ                2.788.750,30 İSTANBUL
84 (*) (*) 2.779.803,20 İSTANBUL
85 ERKUT SOYAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 2.778.609,13 İSTANBUL
86 MUHARREM PEHLİVANOĞLU KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 2.769.588,83 İZMİR 
87 HAKAN KONUKOĞLU BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ                            2.693.716,00 GAZİANTEP 
88 ADİL SANİ KONUKOĞLU               GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ                    2.685.841,79 GAZİANTEP 
89 (*) (*) 2.666.906,62 ANKARA
90 KIVANÇ TATLITUĞ BAĞIMSIZ MANKEN VE MODELLERİN FAALİYETLERİ                                                           2.642.539,77 İSTANBUL
91 (*) (*) 2.630.676,47 İSTANBUL
92 SAMİ KONUKOĞLU BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ                            2.606.860,79 GAZİANTEP 
93 HAKAN YAZICI HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ                                  2.576.874,87 İSTANBUL
94 ALİ CAN VERDİ HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ                                 2.562.922,86 İSTANBUL
95 NECAT HEPKON KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 2.541.220,61 İSTANBUL
96 FERİDE KIRLIOĞLU SİLAH VE MÜHİMMAT TOPTAN TİCARETİ                               2.527.817,86 AFYON 
97 SERDAR PAKSOY HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ                                 2.509.144,28 İSTANBUL
98 ALİ PEHLİVANOĞLU MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      2.502.471,71 İZMİR 
99 DEMİR KARAMANCI KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 2.463.140,52 İSTANBUL
100 CENGİZ KONUKOĞLU                                   MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                      2.460.879,95 GAZİANTEP
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/201321.html