SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU

\\ \\ Hiç yorum yok

18 -19. 04. 2014

Medipol Üniversitesi Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği
18.04.2014 CUMA
09.00-09.30: Açılış Konuşmaları
İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Pervin Somer, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sebahattin Aydın, Rektör, Medipol Üniversitesi

. OTURUM: SAĞLIK HUKUKUNA GİRİŞ
09.30-10.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahattin Aydın
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları ve Komplikasyon Yönetimi
Prof. Dr. Pervin Somer, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü
Doç. Dr. Fulya İlçin Gönenç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Konsültan Hekimin Sorumluluğu
Av. Sevgi Cingöz, İstanbul Barosu
10.30-11.00: Katkı ve Katılımlar
11.00-11.30: Kahve arası

. OTURUM: TIBBİ KAYITLAR ve MAHREMİYET HAKKI
11.30-12.30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. F. İlçin Gönenç
Sağlık Hukukunda Kişisel Veriler
Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tıbbi Kayıtlar ve Önemi
Yrd. Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12.30-13.00: Katkı ve Katılımlar
13.00-14.00: Öğle Arası

. OTURUM: HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
14.00-15.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pervin Somer
Sağlık Hukukunda İdarenin Sorumluluğu
Prof. Dr. Turan Yıldırım, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Danıştay Kararları Işığında Tıbbi Uygulama Hataları Nedeniyle İdare Aleyhine Davalar
Dr. Selami Demirkol, Danıştay 15. Daire Üyesi

15.00-15.30: Katkı ve Katılımlar
15.30-16.00: Kahve Arası

. OTURUM: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU
16.00-17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan Yıldırım
Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Prof. Dr. Nevzat Koç, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yargıtay Kararları Işığında Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Nejdet Şatır, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi
Hekimin İlaçtan Doğan Sorumluluğu
Cihan Alp, Kemerburgaz Üniversitesi
17.00-17.30: Katkı ve Katılımlar
19.04.2014 CUMARTESİ

. OTURUM: HEKİMİN CEZA SORUMLULUĞU
09.30-10.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pervin Somer
Hekimin Ceza Sorumluluğu
Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yargıtay Kararları Işığında Hekimin Ceza Sorumluluğu
Gürsel Yalvaç, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi
Ceza Sorumluluğu Açısından Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları
Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
10.30-11.00: Katkı ve Katılımlar
11.00-11.30: Kahve Arası

. OTURUM: ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
11.30-12.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
Tıp Hukuku Bakış Açısıyla Tıbbi Uygulama Hataları
Av. Sunay Akyıldız, Tıp Hukuku Derneği Başkanı
Tıbbi Uygulama Hatalarında Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
Yrd. Doç. Dr. Salih Önder Yeşiltepe, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12.30-13.00: Katkı ve Katılımlar
13.00-14.00: Yemek Arası

. OTURUM: TIBBİ DEONTOLOJİ AÇISINDAN SAĞLIK HUKUKU
14.00-15.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı
Hekim-Hasta İlişkisinin Etik Boyutu
Prof. Dr. Arın Namal, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi
Sağlık Hizmetlerinde Özel Hayatın Gizliliği
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

15.00-15.30: Katkı ve Katılımlar
15.30-16.00: Kahve Arası

. OTURUM: TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA BİLİRKİŞİLİK
16.00-17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arın Namal
Tıbbi Malpraktiste Bilirkişilik ve Uzman Mütalaası
Prof. Dr. Erdem Özkara, Dokuz Eylül Üniversitesi SAHUM Müdürü
Sağlık Çalışanlarının Bilmesi Gereken Adli Tıp Konuları
Prof. Dr. Nevzat Alkan, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi
Adli Tıbba Yansıyan Tıbbi Uygulama Hataları
Prof. Dr. Ali İhsan Taşcı, Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi
17.00-17.30: Katkı ve Katılımlar
17.30-18.00: Kapanış Konuşmaları

bilgi: http://www.beyoglubirlik.gov.tr/sempozyum/index.php

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.