Sağlık Hukuku Sertifika Programı

\\ \\ Hiç yorum yok
Eğitim Tarihi : 19 Nisan 2014 [2014-04-19] Eğitim Yeri : İstanbul Üniversitesi / Bayezid Kampüsü
Kontenjan : 35 Kişi Süre : 54 Saat (5 Hafta) Cumartesi - Pazar 9:30-16:15
Amaç
Sağlık hizmetlerinden doğan hukuki problemler hiçbir zaman güncelliğini ve önemini kaybetmemektedir. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, modernleşmesi ve yaygınlaşması bu hizmetlerden kaynaklanan hukuki problemlerin sayısını arttırmakta ve bunlarla birlikte yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. Sağlık hizmetlerine harcanan paranın artması beklentileri yükseltmekte; hasta, hastane, sağlık personeli, hastane ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Hasta ve sağlık hizmetlerinden yararlananlar bilinç değişikliği sürecini yaşamaktadır. Bu süreç zarfında, tıp ve ilaç sanayindeki devasa ilerlemeler geleneksel ilişkileri sarsmakta, daha önceleri sorgulanmayan birçok konu karşımıza hukuki problemler olarak çıkmaktadır. Ulusal ve uluslararası planda bu alanda karşılaştığımız sorunlarla ilgili uzman hukukçu yetiştirmek, uzman hukukçuların ve hastane ve ilaç firması yöneticilerinin eğitimini pekiştirmek için sorunların tespiti, analizi ve çözüm yollarını sunmak programın başlıca amaçlarındandır.

Katılım Şartları


Sertifika Hakkında
%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara İstanbul Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.

Eğitim İçeriği
 • Sağlık Hukuku ve Biyo-Tıp Etiği ile İlgili Temel Kavramlar ve Temel Meseleler
 • Yaşamın Son Dönemi ve Hukuk: Ötenazi, Tedavinin Reddi ve Sonlandırılması
 • Etik ve Hukuk Boyutuyla Organ Nakilleri ve Organ Ticareti
 • Genetik Teknoloji ve İnsan Hakları: Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyo-Tıp Sözleşmesi
 • Hasta Mahremiyetine Saygı ve Tıbbi Verilerin Saklanması
 • Klinik İlaç Araştırmaları ve TCK’da İnsan Üzerinde Deney/Deneme Suçu
 • İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Hukuki Sorumluluğu
 • Klinik Adli Tıp Uygulamaları ve Tıp Etiği
 • İlaç ve İnsan Kökenli Biyolojik Maddelerin Patent ve Marka Koruması
 • Sağlık Mevzuatında Aydınlatılmış Onam
 • Tıbbi Malpraksisten Doğan Hukuki Sorumluluk
 • Tıp Ceza Hukuku: Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suçlar ve Kabahatler
 • Uluslararası Etik Bildirgeler ve Tıp Etiği
 • Tıp Tarihinde İnsan Üzerinde Deneyler ve Etik Sonuçları
 • Yeni Gen Teknolojileri ve Genetik Tedavilerin Yol Açtığı Etik ve Hukuki Problemler
 • Yeni Üreme Teknolojileri: (Tüpte Döllenme, yumurta/sperm bağışı, taşıyıcı annelik vb)
  • Yol Açtığı Etik ve Hukuki Sorunlar ve İlgili Hukuki Mevzuat

Eğitim Kadrosu
 • Prof. Dr. Saibe OKTAY – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Haluk Nami NOMER – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Prof.Dr. Zehreddin ASLAN – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Prof.Dr. Kazım BEŞİRLİ – İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Doç.Dr. Sevtap METİN – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Doç.Dr. N. Füsun NOMER-ERTAN – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Doç.Dr. Zeynep KIVILCIM, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Hakan ERTİN – İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Dr. Gülşah KURT – Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Dr. Gülfem PAMUK – Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.