Almanya'da Avukatlık Mesleği

\\ \\ Hiç yorum yok
Alman Hukukuna göre avukat, yargının bağımsız bir sujesidir. Buradaki yargı kavramı dar anlamda anlaşılmamalıdır; zira avukat, sadece adli mercilerin bir sujesi değildir. Nitekim avukatların görevi sadece mahkemelere çıkmakla kalmamakta, özellikle hukuki meselelerde danışmanlık suretiyle mahkeme öncesinde kendini göstermektedir. Avukat, hukuki yardıma ihtiyacı olanın danışmanı ve vekili olarak, hakim ve savcılara karşı bağımsız bir görev üstlenmiştir. Bu görevi yerine getirebilmesi içinde, geniş yetkilerle donatılmıştır. Alman Avukatlık Yönetmeliğine göre hukuki meselelerde görüş bildirme yetkisi sadece avukatlara tanınmıştır. Alman Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararda, bireylerin hukuki meselelerde bilgilendirilmesinin, aslında devletin asli görevleri içersinde olduğu, ve bu görevin yasa ile avukatlara bırakıldığı, ifade etmiştir. Bu anlamda avukatlar kamu görevi üstlenmişlerdir. Bu tanımlama avukatın kamu hizmeti görmesi şeklinde değil, sadece avukatın gördüğü görevin önemini ifade ettiği, bu bakımdan kendisine önemli haklar yanında ödevlerde yüklediği, şeklinde algılanmıştır. Alman Avukatlık Yönetmeliği avukatlığın serbest bir meslek olduğunu belirtmiş, ancak bunun yanında avukatlığın esnaflık olmadığını da ifade etmiştir.
Avukat Olabilme Şartları
Avukat olabilmek için;

  • ƒÜniversitelerin hukuk fakültelerinde en az 3.5 yıllık bir eğitim programını başarıyla tamamlayanlar, ülke genelinde yapılan sınava girerler. 
  •  Başarılı olanlar hukuk kariyerine hazırlık mahiyetindeki 2 yıllık staja başlarlar. 
  • ƒ Stajyer tüm zorunlu ve seçimlik evreleri tamamladıktan sonra, Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı, stajyerin staj boyunca aldığı notlarla birlikte sınav kurumuna havale eder. 
  • ƒ Sınav Kurumu stajyerin notlarını inceleyerek sınava alınıp alınamayacağına karar verir. 
  • ƒ Stajyerler sınava girmeye hak kazanırlarsa yazılı ve sözlü sınava girerler. Öncelikle yapılan yazılı sınavlardan adayın belirli bir puan barajını geçmesi gerekmektedir. Bu barajı geçemeyen adaylar sözlü sınava kabul edilmezler. 
  • ƒ Yazılı sınavlardan sonra yapılan sözlü sınav, bir olay hakkında hazırlanan dosyanın incelenmesi ve tartışılması şeklinde geçer. Adaylar staj sonrası yapılacak sınava sadece iki defa katılabilmektedirler. İki kez de başarısız olan adayın bir kez daha sınava katılma hakkı bulunmamaktadır. 

Avukatların ücretleri 1 Temmuz 2004 tarihli “Avukatların Ücretlerine İlişkin Kanun” çerçevesinde belirlenebileceği gibi taraflar arasında serbestçe tayin edilebilmektedir. Almanya'da 1995 yılında yürürlüğe giren, "Ticarî Bir Mesleği İcra Etmeyen Kişilerin Ortaklık Kurarak Mesleklerini Yapmalarına Dair Kanun” ile Avukatlık ortaklıklarının kurulması yolu açılmıştır

Kaynak: Adalet Bak. Avrupa Birliği Genel Müd.'nün "Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Avukatlık Mesleği ile İlgili Düzenlemeler" çalışmasından alınmıştır.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.