“21. YÜZYIL’DA HUKUK EĞİTİMİ NASIL OLMALI?” PANELİ

5 NİSAN 2014 CUMARTESİ
İÜHF 6.AMFİ

PROGRAM
09.00-09.30 KAYIT/İKRAM
09.30-09.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09.45-11.00 I.OTURUM 
NASIL BİR HUKUK LİSANS EĞİTİMİ?
Konuşmacılar : 
• Doç.Dr.Murat Yanık-İÜHF
• Prof.Dr. Macit Kenanoğlu-Şehir ÜHF Dekanı 
• Prof.Dr.Fatih Selami Mahmutoğlu-İÜHF
• Prof.Dr.Abdurrahim Karslı-İÜHF
• Halil İbrahim Şua-İstanbul Anadolu Adliyesi Hâkimi

(Hukuk Eğitiminde fakültenin teknik alt yapısı nasıl olmalı? ,Optimal öğrenci sayısı kaç olmalı? Lisans eğitim bir ticaret faaliyeti haline mi geldi? ,Uygulamaya yönelik dersler yeterli mi? , Hukuk Fakültelerinde klinik uygulamalar yapılmalı mı? Öğrencilerin mesleğe yönlendirilmesi sağlanabiliyor mu? ,Hukukçular piyasa koşullarına nasıl hazırlanmalı? ,Hukuk öğrencisi neden uluslararası hale gelmeli? ,Lisans eğitiminde meslek etiği yeterince işlenebiliyor mu? Hukuk eğitiminde çift anadal)

11.00-11.15 SORU CEVAP
11.15-11.30 ÇAY KAHVE ARASI
11.30-12.45 II. OTURUM
NASIL BİR HUKUK YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ?
KONUŞMACILAR :
• Esra Biçen -Hergüner Hukuk Bürosu 
• Av. Burak Kemal Tanrısever-Boğaziçi Avukatlar D.
• Prof.Dr. Mahmut Koca-Şehir ÜHF
• Yrd. Doç.Dr. Eda Giray –Marmara ÜHF 

(Lisans Üstü Eğitimin pratik hayatta faydaları var mı? ,Lisansüstü eğitimi sadece akademisyenler mi yapmalı? Lisansüstü eğitim bir ticaret faaliyeti haline mi geldi? ,Lisansüstü eğitimde araştırma olanakları yeterli mi? ,Lisansüstü eğitim Yurt dışında mı yoksa Yurt içinde mi yapılmalı? Multi Disipliner Eğitim)

12.45-13.00 GENEL DEĞERLENDİRME/SONUÇ BİLDİRGESİ
13.00 SERTİFİKA VERİLMESİ/KAPANIŞ

Sağlık Hukuku Sertifika Programı

Eğitim Tarihi : 19 Nisan 2014 [2014-04-19] Eğitim Yeri : İstanbul Üniversitesi / Bayezid Kampüsü
Kontenjan : 35 Kişi Süre : 54 Saat (5 Hafta) Cumartesi - Pazar 9:30-16:15
Amaç
Sağlık hizmetlerinden doğan hukuki problemler hiçbir zaman güncelliğini ve önemini kaybetmemektedir. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, modernleşmesi ve yaygınlaşması bu hizmetlerden kaynaklanan hukuki problemlerin sayısını arttırmakta ve bunlarla birlikte yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. Sağlık hizmetlerine harcanan paranın artması beklentileri yükseltmekte; hasta, hastane, sağlık personeli, hastane ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Hasta ve sağlık hizmetlerinden yararlananlar bilinç değişikliği sürecini yaşamaktadır. Bu süreç zarfında, tıp ve ilaç sanayindeki devasa ilerlemeler geleneksel ilişkileri sarsmakta, daha önceleri sorgulanmayan birçok konu karşımıza hukuki problemler olarak çıkmaktadır. Ulusal ve uluslararası planda bu alanda karşılaştığımız sorunlarla ilgili uzman hukukçu yetiştirmek, uzman hukukçuların ve hastane ve ilaç firması yöneticilerinin eğitimini pekiştirmek için sorunların tespiti, analizi ve çözüm yollarını sunmak programın başlıca amaçlarındandır.

Katılım Şartları


Sertifika Hakkında
%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara İstanbul Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.

Eğitim İçeriği
 • Sağlık Hukuku ve Biyo-Tıp Etiği ile İlgili Temel Kavramlar ve Temel Meseleler
 • Yaşamın Son Dönemi ve Hukuk: Ötenazi, Tedavinin Reddi ve Sonlandırılması
 • Etik ve Hukuk Boyutuyla Organ Nakilleri ve Organ Ticareti
 • Genetik Teknoloji ve İnsan Hakları: Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyo-Tıp Sözleşmesi
 • Hasta Mahremiyetine Saygı ve Tıbbi Verilerin Saklanması
 • Klinik İlaç Araştırmaları ve TCK’da İnsan Üzerinde Deney/Deneme Suçu
 • İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Hukuki Sorumluluğu
 • Klinik Adli Tıp Uygulamaları ve Tıp Etiği
 • İlaç ve İnsan Kökenli Biyolojik Maddelerin Patent ve Marka Koruması
 • Sağlık Mevzuatında Aydınlatılmış Onam
 • Tıbbi Malpraksisten Doğan Hukuki Sorumluluk
 • Tıp Ceza Hukuku: Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suçlar ve Kabahatler
 • Uluslararası Etik Bildirgeler ve Tıp Etiği
 • Tıp Tarihinde İnsan Üzerinde Deneyler ve Etik Sonuçları
 • Yeni Gen Teknolojileri ve Genetik Tedavilerin Yol Açtığı Etik ve Hukuki Problemler
 • Yeni Üreme Teknolojileri: (Tüpte Döllenme, yumurta/sperm bağışı, taşıyıcı annelik vb)
  • Yol Açtığı Etik ve Hukuki Sorunlar ve İlgili Hukuki Mevzuat

Eğitim Kadrosu
 • Prof. Dr. Saibe OKTAY – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Haluk Nami NOMER – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Prof.Dr. Zehreddin ASLAN – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Prof.Dr. Kazım BEŞİRLİ – İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Doç.Dr. Sevtap METİN – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Doç.Dr. N. Füsun NOMER-ERTAN – İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Doç.Dr. Zeynep KIVILCIM, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Hakan ERTİN – İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Dr. Gülşah KURT – Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Dr. Gülfem PAMUK – Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

ASKERE GİDECEK AVUKATLAR İÇİN DUYURU

Türkiye Barolar Birliğinin yayınladığı 2014/24 sayılı duyuruya göre, askere gidecek meslektaşlarımızın askerlik işlemlerinin Birlikçe verilen avukatlık kimlik belgesine göre yürütülmesi için Milli Savunma Bakanlığına yapılan talebin olumlu karşılandığını bildirildi.

Milli Savunuma Bakanlığının Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına yazdığı 27 Şubat 2014 tarih ve 7942 sayılı yazıda ‘Türkiye Barolar Birliğince düzenlenip verilen avukat kimlik belgesine göre işlemlerinin yürütülmesi, ilgi (b) emir ile askerlik şubesi başkanlıklarına yayınlandığı’ belirtildi.

Twitter ve Google'a tazminat davası

Davanın sanıkları Twitter Amerika, Google Amerika ve Google Türkiye. Soruşturma kapsamında Google Türkiye yetkililerinin ifade verdiği öğrenildi.
 
İşadamı ve avukat Engin Yakut, İslam’ı öven ve ABD’nin para politikasını eleştiren tweetler atınca önce Google üzerinden uyarı aldı. Daha sonra Twitter hesabı donduruldu. Bunun üzerine Yakut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “ayrımcılık” suçlamasıyla başvurdu.
Yakut’un Avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla yaptığı müracaatını inceleyen İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi, Twitter ve Google aleyhine tazminat davası açılmasına karar verdi. Davanın sanıkları ise Twitter Amerika, Google Amerika ve Google Türkiye. Soruşturma kapsamında Google Türkiye’nin yetkilileri geçtiğimiz günlerde ifade verdi. Yakut, savcılığa verdiği savunma dilekçesinde, Twitter ve Google kurucuları Jack Dorsey, Dick Costolo ve ortaklarının yargılanmasını istedi.
 
ÜNLÜ HUKUKÇULAR GÖRÜŞ VERDİ
 
Engin Yakut, İtalyan Sassari Üniversitesi Avukat Dr. Vanni Piras, Adalet Bakanlığı Adalet Komisyonu Resmi Bilirkişisi Avukat Elif Kartal ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Profesörü Ahmet Caner Yenidünya’dan bilimsel mütalaa alarak dosyaya ekledi. Tüm hukuk uzmanları, Twitter ve Google'ın yaptığının, “uluslararası ayrımcılık suçu”nu oluşturduğunu belirterek, “Bu yapılan, medya ve düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Ayrımcılık suçu başta Avrupa İnsan Hakları, ABD İnsan Hakları ve BM Sözleşmelerine de aykırıdır” dediler.
 
"AYRIMCILIK SUÇUDUR, DEMOKRASİYE AYKIRIDIR"
 
İşadamı, aynı zamanda da avukat olan Engin Yakut ise şunları söyledi: "Benim bu davadan maddi olarak hiçbir beklentim yok. Özellikle Twitter, Gezi olayları sırasında ülkemize büyük zararlar vermiştir. Dış güçler, sosyal medya üzerinde Türkiye’ye operasyon yapmışlardır. Ben bir Türk olarak bunlardan rahatsız olduğum için büyük bir hukuk savaşının içerisine girdim. Google ve Twitter’ın dünyaya hitap eden şirketler oluşu, onlara hukukun üstünde özel bir yetki vermemektedir. Şahsıma yapılan, İslam’i ayrımcılıktan dolayı internette bloke edilişim, insan hakları ve demokrasiye aykırıdır. Bu tip şirketlerin, Türkiye ve İslam dünyasına yönelik hain planlarına sessiz kalınmamalıdır. Türkiye’de davayı kazanırsam, bu davayı ABD’ye taşıyacağım."
milliyet

Almanya'da Avukatlık Mesleği

Alman Hukukuna göre avukat, yargının bağımsız bir sujesidir. Buradaki yargı kavramı dar anlamda anlaşılmamalıdır; zira avukat, sadece adli mercilerin bir sujesi değildir. Nitekim avukatların görevi sadece mahkemelere çıkmakla kalmamakta, özellikle hukuki meselelerde danışmanlık suretiyle mahkeme öncesinde kendini göstermektedir. Avukat, hukuki yardıma ihtiyacı olanın danışmanı ve vekili olarak, hakim ve savcılara karşı bağımsız bir görev üstlenmiştir. Bu görevi yerine getirebilmesi içinde, geniş yetkilerle donatılmıştır. Alman Avukatlık Yönetmeliğine göre hukuki meselelerde görüş bildirme yetkisi sadece avukatlara tanınmıştır. Alman Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararda, bireylerin hukuki meselelerde bilgilendirilmesinin, aslında devletin asli görevleri içersinde olduğu, ve bu görevin yasa ile avukatlara bırakıldığı, ifade etmiştir. Bu anlamda avukatlar kamu görevi üstlenmişlerdir. Bu tanımlama avukatın kamu hizmeti görmesi şeklinde değil, sadece avukatın gördüğü görevin önemini ifade ettiği, bu bakımdan kendisine önemli haklar yanında ödevlerde yüklediği, şeklinde algılanmıştır. Alman Avukatlık Yönetmeliği avukatlığın serbest bir meslek olduğunu belirtmiş, ancak bunun yanında avukatlığın esnaflık olmadığını da ifade etmiştir.
Avukat Olabilme Şartları
Avukat olabilmek için;

 • ƒÜniversitelerin hukuk fakültelerinde en az 3.5 yıllık bir eğitim programını başarıyla tamamlayanlar, ülke genelinde yapılan sınava girerler. 
 •  Başarılı olanlar hukuk kariyerine hazırlık mahiyetindeki 2 yıllık staja başlarlar. 
 • ƒ Stajyer tüm zorunlu ve seçimlik evreleri tamamladıktan sonra, Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı, stajyerin staj boyunca aldığı notlarla birlikte sınav kurumuna havale eder. 
 • ƒ Sınav Kurumu stajyerin notlarını inceleyerek sınava alınıp alınamayacağına karar verir. 
 • ƒ Stajyerler sınava girmeye hak kazanırlarsa yazılı ve sözlü sınava girerler. Öncelikle yapılan yazılı sınavlardan adayın belirli bir puan barajını geçmesi gerekmektedir. Bu barajı geçemeyen adaylar sözlü sınava kabul edilmezler. 
 • ƒ Yazılı sınavlardan sonra yapılan sözlü sınav, bir olay hakkında hazırlanan dosyanın incelenmesi ve tartışılması şeklinde geçer. Adaylar staj sonrası yapılacak sınava sadece iki defa katılabilmektedirler. İki kez de başarısız olan adayın bir kez daha sınava katılma hakkı bulunmamaktadır. 

Avukatların ücretleri 1 Temmuz 2004 tarihli “Avukatların Ücretlerine İlişkin Kanun” çerçevesinde belirlenebileceği gibi taraflar arasında serbestçe tayin edilebilmektedir. Almanya'da 1995 yılında yürürlüğe giren, "Ticarî Bir Mesleği İcra Etmeyen Kişilerin Ortaklık Kurarak Mesleklerini Yapmalarına Dair Kanun” ile Avukatlık ortaklıklarının kurulması yolu açılmıştır

Kaynak: Adalet Bak. Avrupa Birliği Genel Müd.'nün "Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Avukatlık Mesleği ile İlgili Düzenlemeler" çalışmasından alınmıştır.