VII. Sağlık Hukuku Sertifika Programı

\\ \\ Hiç yorum yok
Sağlık hizmetlerinden doğan hukuki problemler hiçbir zaman güncelliğini ve önemini kaybetmemektedir. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, modernleşmesi ve yaygınlaşması bu hizmetlerden kaynaklanan hukuki problemlerin sayısını arttırmakta ve bunlarla birlikte yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. Sağlık hizmetlerine harcanan paranın artması beklentileri yükseltmekte; hasta, hastane, sağlık personeli, hastane ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Hasta ve sağlık hizmetlerinden yararlananlar bilinç değişikliği sürecini yaşamaktadır. Bu süreç zarfında, tıp ve ilaç sanayindeki devasa ilerlemeler geleneksel ilişkileri sarsmakta, daha önceleri sorgulanmayan birçok konu karşımıza hukuki problemler olarak çıkmaktadır.
Ulusal ve uluslararası planda bu alanda karşılaştığımız sorunlarla ilgili uzman hukukçu yetiştirmek, uzman hukukçuların ve hastane ve ilaç firması yöneticilerinin eğitimini pekiştirmek için sorunların tespiti, analizi ve hukuksal çözüm yolları konusunda bilgilendirme ve yargı uygulamasından örneklerle sağlık alanındakilere önleme hukuku hukukçulara ise hak arama yöntemi açısından bilgi vermek amacıyla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, uzman hukukçuların ve uzman tıp mensuplarının katılımıyla VII.Sağlık Hukuku Sertifika Programı düzenlenmektedir.

Konu Başlıkları

· Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk koşulları
· Sağlık personelinin cezai sorumluluğu
· Sağlık alanında özel hukuk sorumluluğu
· Özel hukukta deliler ve ispat
· Hasta Hakları
· Aydınlatma yükümlülüğü
· Tıp ve hukuk açısından malpraktis ve komplikasyon
· Hastane enfeksiyonları ve ortaya çıkan sorunlar
· Sağlık alanında idare hukukundan doğan sorunlar
· Özel hastanelerinin hukuki statüsü ve sorumluluğu
· Mesleki sorumluluk sigortası
· Sağlıkta etik
· Tıbbi genetik
· Ötanazi
· Adli tıp
· İlaç Sahteciliği
· Sağlık alanında yargı kararları
Programın Hedef Kitlesi
Sağlık hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen tüm hukukçular, sağlık personelleri, hastane ve poliklinik yöneticileri, ilaç sanayisi yöneticileri ve bu alanla ilgilenen herkes.
Katılımcılara program sonrasında ''Katılım Sertifikası'' verilecektir. Programın amacı ve katılımcı sayısı dikkate alınarak Özyeğin Üniversitesi başvuruları kabul etmeme hakkına sahiptir. Programın açılması için asgari 20 başvuru olması gerekmektedir.

Program Tarihi
Program 19 Nisan - 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında 4 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) sürecektir.

Son kayıt tarihi 10 Nisan 2014

Sertifika Programı katılım ücreti 800 TL'dir.
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine ücretsizdir.
Stajyer avukatlar, Öğrenciler, Özyeğin Üniversitesi mensupları ve Fiba Holding mensupları için 400 TL’dir.
Özyeğin Üniversitesi Öğrencileri için 200 TL’dir.

Detaylı Bilgi ve İletişim için
Sevda İşci
Özyeğin Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Fakülte Sekreteri
0216 564-9733
sevda.isci@ozyegin.edu.tr


  Kaynak: Özyeğin Üni. web sitesi
  Uyarı: Güncel bilgileri kaynak web sitesinden kontrol ediniz.

   Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

   Benzer yayınlar.
   YORUMLAR.