TÜSİAD 7. Genç Hukukçu Ödülü’ne başvuru süreci başladı

\\ \\ Hiç yorum yok
TÜSİAD’ın, kamuoyunda hukuk devleti bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve genç hukukçuları özgün çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla, 40 yaşın altındaki hukukçulara vermek üzere düzenlediği“TÜSİAD Genç Hukukçu Ödülü” için başvuru süreci başladı.

Her yıl farklı bir hukuk temasında gerçekleştirilen ödülün bu yılki teması,“Medeni yargılama hukukunda dürüstlük ilkesi ve doğruyu söyleme yükümlülüğü” olarak belirlendi.

Ödüle başvuran çalışmaların;

- Dürüstlük ilkesinin değişik hukuk sistemlerindeki yerini, Kıta Avrupası ve Anglosakson hukukundaki gelişimini ve günümüzde düzenlenme ve uygulanma biçimini,
- Uyuşmazlık çözümünde olayların dürüstçe ortaya konulmasının, yargının etkinliği ve hızı, hakimin uyuşmazlık çözümündeki rolü ve görevleri, uyuşmazlıklarda uzlaşma sağlanması ve mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yollarının (arabuluculuk vb) gelişmesine etkilerini,
- Yargılamada hakimin taraflarla ilişkisindeki yetkileri ile taraf olmayanlar ile (tanıklar, üçüncü kişiler, bilirkişiler vb) arasındaki ilişkiyi,
- Ceza usulündeki susma hakkının hukuk yargılaması ve özellikle tarafın elinde bulunan delili vermemesinin, bildiği bir hususu açıklamamasının medeni yargılama hukuku açısından durumunu tartışması beklenmektedir.
Başvuru Koşulları

TÜSİAD Genç Hukukçu Ödülü için başvurular 1 Temmuz 2014 tarihine kadar kabul edilecektir. Ödülü kazanan aday, Eylül 2014’te açıklanacaktır. Ödülü kazanan genç hukukçuya 10.000 TL tutarında para ödülü takdim edilecektir.

Ödüle başvuran çalışmalarda;
-mevcut analizlere farklı ve yetkin bir bakış açısıyla yaklaşması,
-mevcut tartışmalara yeni boyutlar kazandırması veya yeni tartışmalar doğurması,
-çözüm yolunda önemli hukuki boşlukları doldurması,
-başka çalışmalara ilham verir olması nitelikleri aranır.
 
Başvuran adayların;
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
-Lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk eğitimi almış veya almakta olması,
-Başvuruların son teslim tarihinde (1 Temmuz 2014) 40 yaşından gün almamış olması gereklidir.

 Adaylar;
-detaylı ve fotoğraflı özgeçmişleri,
-hukuk alanında bugüne değin gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarının bir listesi,
-ödüle başvuru için değerlendirmeye alınacak çalışması (yayınlanmış veya yayınlanmamış bilimsel nitelikte hazırlanmış rapor, kitap, makale, not vb.) ile birlikte şahsen aday olur.

Başvurunun tamamlanması için, başvuranın bu dokümanları elektronik ortamda veya 6 nüsha halinde çoğaltarak açıklanan son başvuru tarihi mesai bitimine kadar TÜSİAD’a teslimi gereklidir.

Ödülü kazanan genç hukukçunun çalışmasının, bir kereye mahsus olmak üzere, çoğaltma ve yayma hakları TÜSİAD’a ait olacaktır.

Ödül Jürisi*:
Pekin BARAN – Jüri Başkanı (TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı)
Av. Mehmet GÜN (TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu Başkanı)
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Naci Çetin PELEN (Emekli Hakim)
Prof. Dr. Kamil YILDIRIM (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

*Alfabetik sırayla belirtilmiştir.
 
Kaynak: Tüsiad web sitesi

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.