Tüm Mahkeme Kararları Halka Açılsın...

\\ \\ Hiç yorum yok

Kanunum yargı kararlarının halka açılmasına yönelik bir imza kampanyası başlattı. Kanunum.com web sitesinde yapılan açıklama şöyle;

"Kanunum, tüm içtihat ve mevzuat metinlerinin eksiksizce ve güncel biçimde resmi kanallar yoluyla, ücretsiz olarak kamuya açılması için Yargıtay, Danıştay, çeşitli kamu kurumları ve T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nezdinde mücadelesini sürdürmektedir. İtirazlarımız sonucu T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kesinleşmiş yargı kararlarının ‘Türk milletinin malı olduğu’ gerçeğini teyid etmiştir.
Mart 2013’te başlattığımız imza kampanyasıyla, özel isimler ve adres bilgileri çıkarılmak kaydı ile mahkemelerin tüm gerekçeli yargı kararlarının yurttaşın erişimine açılması talebimizi yetkililere iletiyoruz:
Türk hukukunun kaynak metinlerini oluşturan yüksek yargı kararlarının küçük bir bölümü, sıklıkla da kısaltılmış olarak, Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının resmi elektronik sitelerinde erişime açık. Birinci derece mahkeme kararlarının ise neredeyse hiçbiri elektronik ortamda erişime açık değil.
İçerdikleri hakim görüşleri, savcı iddiaları ve avukat dilekçeleriyle hukuk gündeminin merkezinde olan, devlet makamları önünde yurttaşı koruyabilmek için gereksinim duyduğumuz, ortak yarar içeren, tabi olduğumuz kuralların önemli bir bölümünü kapsayan yargı kararlarının tamamı yurttaşın erişimine açık olmalı.
İptal ve yürütmeyi durdurma kararları bakımından durum daha da acil. Kanun ve KHK dışındaki mevzuatımızın farklı maddelerini veya tamamını, geçici veya kesin olarak, kanuna aykırı olması nedeniyle yürürlükten kaldıran mahkeme kararlarının halka karar günü resmi yayın organları yoluyla duyurulmaması ve dolayısıyla bu kararların bilinmemesi hukuksuzluğa fazlasıyla yakın bir toplumsal yaşam anlamına geliyor.
Sayıları artan reformlar bağlamında tüm bu kararların—sadece devlet, avukat ve özel yayın kuruluşlarının seçmeyi uygun buldukları değil--hepsinin ve tam metin olarak, Tekirdağ’dan Trabzon’a, Muğla’dan Erzurum’a, Hakkari’den Eskişehir’e tüm bölgelerimizde yaşayan herkesin, hatta adalet sistemimizle ilgili beyanlarımıza muhatap olan uluslararası kamuoyunun, erişimine açılması gerekir. Bir adalet sisteminin gerçek eksiklikleri ancak bu şekilde ortaya çıkabilir ve gerçek reform ancak gerçek bir tanı sonunda gerçekleşebilir.
Bu inançla, aşağıda başta Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na iletilmek üzere bir metin hazırladık. Bizimle aynı görüşte iseniz lütfen bu metni imzalayınız!
Kanunum.com’u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi araştırmalar dileriz!
Kanunum.com Ekibi"

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.