Sağlık Hukuku'nda Aydınlatılmış Onam

\\ \\ Hiç yorum yok


İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Sağlık Hukukunda Aydınlatılmış Onam’ konulu panel 22 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 13.00’da Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda yapılacak.

Açılış konuşmalarından sonra iki oturum halinde gerçekleştirilecek panelin birinci oturumunda, ‘Tıp Etiği Bakışıyla Aydınlatılmış Onam’, ‘Özel Hukuk Açısından Aydınlatılmış Onam’, Ceza Hukukunda Aydınlatılmış Onam’ve ‘Adli Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam’ konuları ele alınacak.

İkinci oturumda ise ‘Aydınlatılmış Onam Mevzuatı’, ‘Konsultan Hekim ve Aydınlatılmış Onam’, ‘Klinik Araştırmalarda Aydınlatılmış Onam’ ve ‘Yargı Kararlarında Aydınlatılmış Onam’ konuları üzerinde durulacak.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.