Hakim ve Savcılara 30 yaş sınırı geliyor

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici, "30 yaşın altında hakim ve savcı yapılmaması konusunda bir çalışma var. Mezun olanları bir müddet adli hizmet uzmanı olarak çalıştıracağız, daha sonra hakim, savcı yapacağız" dedi.
Hamsici, yaptığı açıklamada, Antalya'da gerçekleştirilen "Etkin ve Verimli Bir Yargı İçin Yargı Mensuplarının Eğitimi" sempozyumunda hukukçuların eğitim konusunu değerlendirdiklerini, hukuk fakültelerindeki, meslek öncesi ve mesleki hayatlarındaki eğitimi konuları üzerinde durduklarını belirtti.
Hukuk fakültelerinde bazı öğretim üyelerinin, "Biz hukuk adamı yetiştiriyoruz, hakim, savcı ya da avukat yetiştirmiyoruz" şeklinde söylemleri olduğunu ifade eden Hamsici, fakültelerde uygulamalı bilgilerin verilmemesi nedeniyle meslektaşlarının mesleğe atıldığında çeşitli sıkıntılar yaşadığını kaydetti.
Türkiye'de hakim ve savcı sayısının azlığından yakınan Hamsici, "Türkiye'de hakim ve savcı sayısı yeterli değil. Almanya ile nüfusumuz hemen hemen aynı, mahkemelerdeki dosya sayımız da hemen hemen aynı ama onlar 25 bin hakim ve savcı ile bu işi yapıyor, biz ise 13 bin hakim ve savcı ile işleri yapıyoruz" diye konuştu.
KADINLARDA 23, ERKEKLERDE 24-25
Özellikle avukatlıkta belli bir süre çalışmış olanların hakim adaylıklarına geçişi ile ilgili düzenlemenin tekrar yapılması, hatta uygulamanın bu şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirten Hamsici, "Kürsünün savunma tarafından gelen kişi orayı biliyor, tanıyor, mesleki tecrübesi var, kaleme giriyor, çıkıyor, karar nedir, duruşma nedir, tecrübesi var. Bu tecrübesini hakim ve savcı olduğunda daha iyi kullanacaktır" diye konuştu.
Hakim ve savcıların genç yaşta mesleğe atılmalarını eleştiren Hamsici, bir bayanın 23, erkeğin de askerliğinden dolayı 24-25 yaşında hakim ve savcı olduğunu bildirdi. Bu yaşların çok genç olduğunu, bununla ilgili bir düzenleme yapıldığını anlatan Hamsici, "30 yaşın altında hakim ve savcı yapılmaması konusunda bir çalışma var. Mezun olanları bir müddet adli hizmet uzmanı olarak çalıştıracağız, daha sonra hakim, savcı yapacağız" diye konuştu.
trt haber

İdari Yargı Sınav Giriş Balegeleri...

DUYURU
(25 Ekim 2013)
2013 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı
(
2013-İdari Yargı) : Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi
2013 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2013-İdari Yargı), 2 Kasım 2013 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 28 Ekim 2013 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.
Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

AVUKAT YANINDA ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞAN AVUKATLAR İÇİN 2.000TL EN AZ ÜCRET BELİRLENDİ

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 09.09.2013 gün ve 2013-981 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.10.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi”nin 5/a maddesinde yer alan “İşveren Avukat, İşgören Avukata, tarafların bağlı olduğu baro tarafından, tavsiye niteliğinde belirlenen ücretten az olmayan ücreti takip eden ayın ilk iş günü öder.” hükmü uyarınca Baromuzca 2.000 (İki bin) TL en az ücret tavsiye olarak belirlenmiştir.
           

Patent ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı

Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı, 24 Kasım 2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav başvuru şartları, sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki ilan metninde yer almaktadır.

Sınav başvuruları, 01 Ekim 2013-01 Kasım 2013 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.(ÇES üzerinde normal giriş bölümünden T.C. kimlik numarası ile giriş yapılacaktır.)

Sınav ücreti ödemeleri Türk Patent Enstitüsü internet sayfasından kredi kartı ile de yapılabilecektir.


İlan Metni

Başvuru için tıklayınız

Sınav başvurusunda kullanacağınız fotoğrafı düzenlemek için bu videodan faydalanabilirsiniz.


Artık Sınavla Avukat Olunacak

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlık stajına başlayabilmek için “staja kabul değerlendirmesi” ve avukatlık mesleğine kabul için “staj yeterlilik değerlendirmesi”nde başarılı olma koşullarını getiren yönetmelik değişikliği kabul edildi. 

 Avukatlık Kanunu’nun 182. maddesi gereğince onay için Adalet Bakanlığına gönderilen yönetmelik değişikliği uyarınca, staja başlayabilmek için yapılacak olan yazılı “staj kabul değerlendirmesi”nde; Türkçe, Mantıksal Akıl Yürütme, Genel Kültür konuları 30 puan; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Vergi Hukukunu kapsayan alan bilgisi konuları ise 70 puan ağırlığa sahip olacak. 

 Staja kabul değerlendirmesi başarı belgesinin geçerlilik süresi iki yıl olacak. 

“Staj yeterlilik değerlendirmesi” ise yine yazılı olarak Mantıksal Akıl Yürütme Avukatlık Hukuku ve Meslek Kurallarını kapsayan alan bilgisinden yapılacak. 

 Staj yeterlilik değerlendirmesinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. 

“Staja kabul değerlendirmesi” ve “staj yeterlilik değerlendirmesi” yılda üç kez yapılacak. 

 Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben 6 ay içerisinde staja başvuranlar ve stajyer avukatlar değişiklik kapsamı dışında tutuldu.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1 inci, 110 uncu ve 182 nci maddesi gereğince düzenlenmiştir.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Türkiye Barolar Birliğince yaptırılan staja kabul değerlendirmesi başarı belgesi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki kenar başlık ve madde eklenmiştir.
“Staja Kabul Değerlendirmesi

MADDE 4/A — Avukatlık stajına başlamak için yazılı olarak yapılan staja kabul değerlendirmesinde başarılı olmak gerekir.

Staja kabul değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na veya yükseköğretim kurumları arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır.

Staja kabul değerlendirmesi; Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür konuları ile anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılaması usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza yargılaması usulü, idare hukuku ve idari yargılama usulü, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır.

Staja kabul değerlendirmesinde Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür soruları otuz, alan bilgisi soruları yetmiş puan ağırlığında olacak şekilde düzenlenir.
Staja kabul değerlendirmesinde yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Staja kabul değerlendirmesinde başarılı olanlara “başarı belgesi” verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi iki yıldır.

Staja kabul değerlendirmeleri, yılda en az üç kez yapılır.

Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin duyuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 3 üncü cümlesinde yer alan “kanaat uyandırmış” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yazılı olarak yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ilk fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Staj yeterlilik değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na veya yükseköğretim kurumları arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır.

Staj yeterlilik değerlendirmesi; otuz puanı mantıksal akıl yürütme, yetmiş puanı avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin sorulardan oluşmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır. Stajyer, stajının dokuzuncu ayından itibaren yeterlilik değerlendirmesine girebilir. Barolar, avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin eğitimlerini stajın dokuzuncu ayına kadar tamamlanacak şekilde planlar.

Staj yeterlilik değerlendirmesinden yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Staj yeterlilik değerlendirmeleri, yılda üç kez yapılır.

Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin duyuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Baro Yönetim Kurulu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Barolar Birliği’nce yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olan ve” ibaresi eklenmiştir.

Yürürlük
MADDE 7 – Bu yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE
Bu Yönetmelik değişikliği hükümleri, yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde (altıncı ayın son günü dahil) staja başvuranlar ile staj yapmakta olanlar hakkında uygulanmaz.

Yürütme
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.Arabistan’da ilk kez bir kadına avukatlık ruhsatı verildiEl Arabiya'nın El Vatan'dan aktardığına göre geçtiğimiz hafta başında dört kadın hukukçuya avukatlık ruhsatlarının verileceği bakanlık tarafından açıklanmıştı.
'EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ KRAL ABDULLAH'
El Zahran, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, 'Avukatlık ruhsatı bizim hakkımız ve hukuk sisteminin üçüncü maddesinde belirlenen koşullar yürürlüğe girene kadar bu hakkımızı elde edemedik. Hepimizin bildiği gibi babamız ve en büyük destekçimiz Kral Abdullah bize bu hakkı veren ve sevgili ülkemize hizmet edebilmemiz için yolumuzu aydınlatan kişidir.'ifadelerini kullandı.
İŞTE SUUDİ ARABİSTAN'IN İLK KADIN AVUKATININ RUHSATI
'KADIN VE ERKEK HUKUÇULAR ARASINDA AYRIM OLMAYACAK'
El Zahran kadın lisanslı avukatların büro açabileceğini, dava açabileceğini ve bu davalar için mahkeme önüne çıkabileceğini söyledi. Suudi Arabistan'ın ilk kadın avukatı ayrıca krallık yasaları gereği kadın ve erkek hukukçular arasında ayrım olmayacağını da vurguladı.

Her ailenin bir avukatı olacak

İstismar ve şiddete yönelik yapılan araştırmalar üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, oranların en yüksek çıktığı ve pilot bölge seçilen Bağcılar'da aile avukatlığı sistemini başlattı. Faaliyete başlayan aile avukatı ve aile rehberliği projesiyle istismar ve şiddete uğrayan kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere ücretsiz hukuki ve sosyal yardım yapılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Türkiye'nin ilk ‘Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği Merkezi’ Bağcılar’da açıldı. Bağcılar Kadın Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Adalet ve Hukuk Derneği Başkanı Süleyman Taşbaş ve diğer davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, hedeflerinin hukuk devleti olmak ve ileri demokrasiye gitmek olduğunu belirtti. Bakan Şahin,“Çağın ruhunu yakalamak çağın hastalıklarına derman olmak, gerekli tedbirleri almak, gerekli tedaviyi yaptırmak bizlerin en büyük görevidir. Yeni bir yaşam felsefesi derken bugünlere geldik. Geldiğimiz noktada özellikle bilgi çağını, bilgi ekonomisini yönetebilmek için bilgiyi iyi kullanmamız gerekiyor. Çünkü bilgi güçtür, iktidarlık vardır. Hangi konuda zayıf kalırsa o konu yönetilemez yönetilemezse de birçok sorunla karşı karşıya kalırız. Bu bilgi ruhunu yakalayabilmek için bu konuları çok önemsiyoruz.” dedi.

Hukuk devleti normlarının yasa makinesi haline geldiğine işaret eden Bakan Şahin, şöyle devam etti: “O kadar çok yasa yaptık ki o kadar çok yasal alt yapı oluşturduk ki, hedefimiz hukuk devleti olmak, ileri demokrasiye gitmek, bütün mevzuatları taramak gerekli tedbiri almak. Bunu yapmak çok önemli bir çatıdır. Bu yeterli mi işte yeterli bir yapı olmadığından bu tür çalışmaları yapmak zorundayız.”

Yasal alt yapının bulunduğunu ancak uygulamada sorunlar yaşandığını belirten Bakan Şahin,“Uygulamada sorun olmasının nedeni, zihinsel dönüşüm, toplumdaki farkındalık nasıl oluşacak? Yasal alt yapıyla beraber uygulama ve zihinsel dönüşümle bir arada yürütmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bugün medya okuryazarlığı, finansal okuryazarlığı dediğimiz bilgileri ne kadar kullanabiliyoruz. Bunları kendimize sormamız lazım. Sorunlarımızı da bütün ortaklarımızla, yerel yönetimlerle güç birliği yaparak güçlendirmemiz gerekir. Nasıl fizik, coğrafya, kimya önemliyse akademide, yaşamda yaşam becerilerini oluşturmaz için yaşamda yakaladığınız sorunları çözebilmek için yasal mevzuatını, inceliklerini öğrenmek o kadar önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Aile avukatlığının aile hekimliği gibi olduğuna dikkat çeken Bakan Şahin, “Aile hekimliği koruyucu ve önleyici hekimliktir. Aile avukatlığının, aslında aile hekimliğine baktığınız zaman tanımlamasını görüyoruz. Hastalık oluşmadan gerekli tedbiri almak gerekir. O kadar kolay ki azıcık bilgilerle o kadar büyük sorunu çözebilecek alt yapıyı oluşturuyorsunuz. Yaptığımız çalışmalara baktığımız zaman böyle sorunların alt yapısı oluşmuş durumda. Bakanlık olarak yaptığımız aile çalışmalarında sorun yaşadığınız zaman her hangi bir yere başvurur musunuz dediğimizde ‘başvurmam ama ihtiyacım var’ diyenlerin oranı yüzde 60 diyor. Ama yüzde 60’ı ‘rehberlik edecek benim sorunuma çare bulacak bana yardımcı olacak hukuksal biri lazım’ diyor. Büyükşehirlerde bunları yönetebilmek için koordinasyonu iyi yönetmemiz lazım. Bu yüzden çeşitli eğitimlerimizi hazırladık.” şeklinde konuştu.

Program Bakan Şahin’e plaket verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

UYAP LOGLAMA

UYAP Avukat ekranın sol alt köşesinde Loglama özelliği eklendi. Bu özelliğin ne işe yaradığı hususunda bir çok soru aldık.Loglama UYAP bilgi sistemini kullanan kullanıcıların sistem üzerindeki hareketleri Kullanıcı Adı, Bilgisayar Adı,Mac Adresi, IP numarası, Tarih-Saat, Ekran, Değişiklik bazında kayıt altına alan bir özelliktir.

Çalışan Avukatlar Yönergesi

Türkiye Barolar Birliği, “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında Veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi” hazırladı.
TBB Yönetim Kurulu’nun 9 Eylül 2013 tarih ve 2013-981 sayılı kararıyla kabul edilen VE 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönerge 2013-71 sayılı duyuruyla avukatların bilgisine sunuldu.