Sözleşmeler Hukuku Seminer Programı

\\ \\ Hiç yorum yok
Eğitim Tarihi:28 Eylül 2013Eğitim Yeri:Beşiktaş / İstanbul
Kontenjan:30 kişi ile sınırlıdır.Süre:6 Saat (1 Gün) Cumartesi 09:30 − 16:30
Amaç
Kişisel veya mesleki hayatımızda avukat, şirket sahibi ya da yöneticisi olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma, sözleşme gibi başlıklara sahip metinlerle sık sık karşılaşır,  bunları hazırlar, inceler, kabul eder veya imzalarız.
Bu eğitimde sözleşme hazırlarken veya önümüze gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. Kuruluşların faaliyetlerini hukuken sağlıklı ve riskleri en aza indirerek gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız Sözleşmeler Hukuku Eğitimi, özellikle şirketlerde imza yetkisine sahip her kademedeki yöneticinin ve şirket hukuk danışmanlarının alması gerekli bir eğitimdir.
Bu eğitim sözleşmeyle ilgili şirket çalışanları açısından temel hukuki bir eğitim olmakla birlikte şirketlere hukuk danışmanlığı veren avukatlar için de hukuk bilgilerinin tekrarı niteliğindedir.
Sözleşmeler Hukuku Eğitimi’mizde; sözleşmelerde yer alan ve genelde ticari faaliyetlerin uygulanması esnasında ortaya çıkan diğer bir anlatımla teorik hukuk bilgisi ile ilgili olmayan hususlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, avukatlar açısından eğitimimizin en önemli yanını oluşturmaktadır.
Eğitimimiz, salt teorik bilginin yanında ağırlıklı olarak sözleşme hazırlanırken veya incelenirken, dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti, daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerileri, bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılmasını içermektedir.
Katılım Şartları
 1. Avukatlar,
 2. Sözleşme hazırlayanlar, inceleyenler, imzalayanlar,
 3. Her kademeden yöneticiler,
 4. Mesleki kariyer planlayanlar.
Sertifika Hakkında
Programın tamamına katılım sağlayanlara Istanbul Institute tarafından hazırlanan katılım belgesi verilecektir.
Eğitim İçeriği
 1. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR
  1. 1982 Anayasası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer ilgili mevzuatta yer alan Sözleşmeye Dair Hükümler
  2. Sözleşme kavramının temeli ve doğrudan bağlı olduğu Borçlar Hukukunun konusu, önemi tanımı ve kaynakları
  3. Borcun konusu, borcun doğumu, borcun kaynakları
  4. Sözleşme kavramı
  5. Sözleşmeler hukukuna egemen olan ilkeler
  6. Önsözleşme
  7. Sözleşmenin kuruluşu
  8. Sözleşmelerde şekil
  9. Sözleşmede taraf borçlarının incelenmesi
  10. Sözleşme çeşitleri (Türk Borçlar Kanunu’nda geçen bazı sözleşme tipleri; Satım, Kira, Finansal Kiralama, Eser, Vekalet ve Bayilik Sözleşmeleri gibi)
  11. Sözleşmede itiraz ve defiler
  12. Sözleşmelerin hukuki sonuçları
  13. Sözleşme özgürlüğü ve sınırları
  14. Sözleşmelerin hükümsüzlüğü
  15. Sözleşmelerde emprevizyon
  16. Sözleşmede temsil
  17. Elektronik ortamda yapılan sözleşmeler
  18. Sözleşmelerin yokluğu ve geçersizliği
  19. Sözleşmenin ifa edilmemesinin sonuçları
  20. Sözleşmede cezai şart
  21. İfa ve ibra konuları ile sözleşmenin sona ermesi
  22. Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma halleri
  23. Sözleşme kaynaklı ihtilafların çözüm yolları ve yargılama aşaması.
 2. SÖZLEŞME YÖNETİMİ
  1. Bir sözleşme taslağı nasıl hazırlanır?
  2. Sözleşme görüşmeleri nasıl planlanır?
  3. Sözleşme görüşmelerinde stres yönetimi
  4. Taraflar açısından sözleşmenin kırmızı çizgilerinin belirlenmesi
  5. Sözleşme ana başlıklarının ve hukuki olmazsa olmazların belirlenmesi
  6. Sözleşme içeriğini oluşturacak tarafların sözleşme metni hazırlanırken yapması gerekenler, aynı tarafta olanların takım çalışması
  7. Sözleşme kontrol listesi (Yaklaşık 50 maddeden oluşan özgün bir çalışma)
  8. Yabancılarla yapılan sözleşme görüşmelerinde dikkat edilecek noktalar
  9. Süren sözleşmelerde ortaya çıkan ihtilaf hallerinde ilk yapılacak işlemler
  10. Sözleşmelerin fiziken yönetimi ve sözleşmelerin arşivlenmesi
  11. Yargıya yansımış ihtilaf örnekleri.
Eğitim Kadrosu
 • Av. Muzaffer ÖZCAN
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Muzaffer ÖZCAN, 1991-2003 yılları arasında değişik sektörlerdeki şirketlerde yurt içi ve dışında yönetici olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana Sözleşmeler Hukuku konusunda şirket yönetici ve çalışanlarına eğitimler vermektedir. Eğitimcinin birçok sektöre danışmanlık hizmeti veren bir büroda çalışması ve uygulamanın içinden gelmiş olması nedeniyle, eğitimde verilen örnekler ve yapılan hukuki değerlendirmeler eğitimin katılımcılar tarafından daha dikkatli takip edilmesini, geniş bir bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasını sağlamaktadır.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.