İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

\\ \\ Hiç yorum yok
İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk fakültesince düzenlenen ve geleneksel hale gelen  ‘İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu Sempozyumun 18.si 7-8 Haziran2013 günleri saat10.00-17.00 arasında GSÜ Ortaköy Kampusu Aydın doğan Salonunda yapılacak.
Açılış konuşmalarından sonra Sempozyumun ilk oturumuna geçilecek. Bu oturumu Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarper Süzek yönetecek. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Arpacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun genel bir değerlendirmesini yapacak.
Öğleden sonra açılacak ikinci oturumu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Sayış yönetecek. Bu oturumda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu ‘İşverenin İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi’ konulu bir bildiri sunacak.
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Süleyman Caner’in yöneteceği günün son oturumunda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gaye Baycık ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşçilerin Hak ve Yükümlülükleri’ konulu sunum yapacak.
8 Haziran Cuma günü saat 10.15’de Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı’nın yöneteceği ilk oturumda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Akın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Borçlar Kanunu çerçevesinde işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğunu anlatacak. 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi Seracettin Göktay’ın yöneteceği ikinci ve son oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Yenidünya ‘İş Kazasından Doğan Sorumluluk’ konusunu ele alacak.
Oturum sonlarında genel görüşme bölümü açılacak. Bu bölümde konuşmacılar kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayacaklar. Ayrıca katılımcılar konuya ilişkin değerlendirmelerle katkıda bulanabilecekler.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.