Sağlık Hukuku Semineri

\\ \\ Hiç yorum yok

SUNUM: Av. Dr. MERT VAN 
TARİH: 02 MART 2013 
SAAT: 11:00-14:00
YER: ADALET VE HUKUK DERNEĞİ SEMİNER SALONU  
PROGRAM:      
 11:00-11:45: 1.Oturum: Türkiye'de Tıbbi Hata/Malpraktis
Araştırmalar ve İstatistiki Veriler 
Tıbbi Malpraktis 
Komplikasyon 
Malpraktis – Komplikasyon Ayrımı 
Malpraktis Gerçekleşti mi? 
Dava/Karar Örnekleri
11:45:12.15: Soru Cevap  

12:45-13:30: 2.Oturum: Hekimin Malpraktisten Doğan Sorumluluğu  
Hekimin Tazminat Sorumluluğu 
Hekimin Cezai Sorumluluğu 
Hekimin İdari Sorumluluğu 
Mesleki Sorumluluk Sigortaları 
13:30:14:00: Soru Cevap

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.