Adalet Bakanlığı Uzman yardımcısı alıyor...


Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımız merkez teşkilâtında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 160 adet adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A Grubu) Ek-1 tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle Ek-1 tabloda belirtilen alanlardan ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Ek-1 tabloda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3- Sözlü sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış (18 Mart 1978 tarihinde veya sonrasında doğmuş) olmak,
4- 2011 veya 2012 yılı KPSS’den (A Grubu) asgari (70) puan almış olmak.
II-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular, 04 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edecek olup, Adlî ve İdarî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile şahsen yapılacaktır.
Başvuru esnasında evrak alınmayacak ve posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Adaylar Ek-1 tabloda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebileceklerdir.
III-SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav 18 Mart 2013 tarihinde yapılacak olup sınav yeri Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
IV- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
İSTENECEK BELGELER
2- KPSS Sonuç Belgesi,
3- Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmış örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretimkurumunca onaylanmış örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi hâlinde sureti Bakanlığımızca
onaylanacaktır.),
5- Fotoğraflı özgeçmiş.
Başvuru koşullarını taşımadığı veya ibraz edilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
V- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI
Sözlü giriş sınavı, adayların;
a-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç-Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d-Genel yetenek ve genel kültürü,
e-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilir.
Adaylar, kurul tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.
VI- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Nihai başarı sıralaması adayın merkezi sınav puanı ile sözlü sınavda aldığı puanın aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
İlanda Adalet bakanlığınca güncelleme yapılmıştır.
ADALET UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EK İLANI
Adalet  Uzmanlığı  Yönetmeliğinin  4  üncü  maddesi  uyarınca  Bakanlığımız  merkez
teşkilâtında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 160 adet
Adalet  uzman  yardımcılığı  kadrosuna  sözlü  sınav  ile  personel  alımının  yapılacağı  daha  önce Bakanlığımız internet sayfasında ilân edilmişti. Söz  konusu  ilânın  ekindeki  Ek  1  tabloda  belirtilen  7  nci  grupta  yer  alan  "inşaatmühendisliği" kadro sayısı 6'ya , 8 inci grupta yer alan "mimarlık" kadro sayısı 8'e çıkarılmış ve 5
adet "iletişim fakültesi" mezunlarından alınacak Adalet uzman yardımcılığı kadrosu 9 uncu grup
olarak eklenmiş olup,  15 ilâve kadro ile birlikte toplam sayı 175 olarak değiştirilmiştir.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İNTERNET MEDYASI HUKUKU PANELİ

18 Ocak 2013 Cuma
Saat : "13:00" Yer : İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç Yerleşkesi Unkapanı, Atatürk Bulvarı, No.27, Fatih/İSTANBUL


Adli Yargı Hakimliği Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Listesi

 ADALET BAKANLIĞININ KONUYA İLİŞKİN DUYURUSU;
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı 23 Aralık 2012 tarihinde yapılmış olup; sınav sonucunda mülakata katılmaya hak kazananların adı, soyadı ve puanı ekli listede belirtilmiştir. (EK -1)

Listede adı geçen adayların mülakata katılmak için gerekli olan belgeleri (EK -2), 28 Ocak 2013 tarihinden 07 Şubat 2013 günü mesai bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat veya bir başkası aracılığı ile elden teslim etmeleri gerekmektedir.

24 Kasım 2012 tarihli İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanan adayların sadece dilekçe ve ÖSYM internet sitesinden alınacak sınav sonuç belgesi çıktısı ile Genel Müdürlüğümüz Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne başvurmaları yeterli olacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.
Hukukçulara iki program önerisi...

Sizlere biz hukukçuların çok işine yarayacak iki programdan bahsetmek istiyorum. Biri "CamScanner -Phone PDF Creator" diğeri ise "ABBYY FineReader 11" İlk olarak CamScanner -Phone PDF Creator dan başlayalım.
CamScanner -Phone PDF Creator
 Android telefonların için harika bir uygulama. İhtiyacınız olan dosyanın fotoğrafını çekin gerisini CamScanner -Phone PDF Creator halleder. Yüksek kalitede tarama yapıyor. Çektiğiniz fotoğrafları PDF formatında kayıtedebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz bu dosyaları doğrudan google drive, dropbox veya evernote hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Android cihazınıza programı google play'den ücretsiz indirebilirsiniz.
ABBYY FineReader 11
  CamScanner -Phone PDF Creator da fotoğrafları çektiniz bilgisayara gönderdiniz.Peki bu sayfalar üzerinde nasıl değişiklik yapacaksınız. İşte bunun için mükemmel bir program "ABBYY FineReader 11". Fotoğrafını çektiğiniz veya tarattığınız sayfaları doğrudan word'e akatarabilirsiniz. Google'da PDF'yi word'e aktarma programı aradığınızda hemen hemen hepsi taratılan sayfayı word'e resim olarak aktardığını göreceksiniz. Wordde yazıya çeviren ABBYY FineReader 11. Türkçe desteği olan program neredeyse hiç hatasız sayfaları işleyerek word'e aktarıyor.Ayrıca programla e-kitap hazırlayabilirsiniz.Programın deneme sürümünü buradan indirebilirsiniz.

SPOR HUKUKU SERTİFİKASI I

16 Şubat – 21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Spor Hukuku Sertifikası – I programına yaklaşık 50 konuşmacı katılıyor. Ulusal Spor Yapılanması, Uluslararası Spor Yapılanması, Ulusal Spor Yargı Sistemi, Uluslararası Spor Yargı Sistemi, TFF Kurulları, Futbolcu Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Futbolcuların Transferi ve Transfer Sözleşmeleri, Kulüplerin Yapılanması ve Kulüp Lisans Sistemi, Futbolcu Temsilciliği, Sporcuların iş, sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukuku açısından konumları, Futbol Disiplin Hukuku, Doping, Rekabet Hukuku ve Hakemlik, Sporda Ticari Haklar, Sporda Şiddet ve Örnek Karar Değerlendirmeleri,Spor Hukuku, Spor Yöneticiliği ve Spor Medyası konularında geniş kapsamlı bir sertifika programı düzenleniyor.

Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Kendi Kendine Hızlı Okuma

Bir Hukukçu için hızlı okuma olmaz olmaz bir zorunluluk. Yoksa yüzlerce sayfa dava dosyalarıyla, içtihadlarla ,kanunlarla, kitaplarla baş etmek imkansız hale gelir. Parası ve vakti olanlar hızlı okuma seminerlerine gidebilirler. Ancak imkanı olmayanlara benim de çok istifade ettiğim Ziya Baran'ın kendi kendine hızlı okuma kitabını tavsiye ediyorum. Ancak şimdiden belirteyim 21 gün istikrarlı bir şekilde kitapla birlikte verilen cd deki egzersizleri yapmak gerekiyor. Okuma hıznız en az iki kat artacak bunu size garanti edebilirim. Bu arada hızlı okuma ile alakalı başka kitap tavvsiyeleriniz varsa yorum bölümünde paylaşırsanız sevinirim.İyi okumalar...

İmar Hukuku Seminer Programı

İnşaat sektörünün etkinliğinin git gide arttığı Türkiye’de yapılaşmanın tabi olduğu kuralların önemli bir kısmını ele alan İmar Hukuku hakkında katılımcılara genel bir çerçeve çizmek amacıyla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 12 saatlik bir seminer programı düzenlemektedir. Bunun yanında güncel bir konu olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin esaslar hakkında da katılımcılara bilgi verilecektir. Programa İmar Hukuku alanında bilgisini artırmak isteyen yargı mensubu, avukat, öğrenci, araştırmacı ve bu alanla ilgilenen herkes katılabilir.
Program detayları ve katılım formu için lütfen tıklayınız.

Karınca Hakkını Arayınca

Osmanlının asırlara ve kıtalara yayılan devasa devletini ayakta tutan adalet sırrını anlamaya çalışan kitapta Osmanlı tarihinin çeşitli dönemlerine ait çok ilginç adalet anekdotlarına yer veriliyor. Çalışma bir karıncanın dahi hakkını düşünecek kadar adalet ruhlu insanların devlet anlayışını ortaya koyması bakımından dikkat çekici.

Osmanlı adaletinin bir hukukçu tarafından incelendiği çalışma Osmanlının kimi hazin, kimi neşeli adalet kıssalarına yer veriyor. Özellikle günümüz yargısının pek çok sorununa, yaşanan hukuki boşluklara Osmanlının bulduğu pratik çözümler dikkat çekiyor.

Bu kitapta Osmanlı Hukukunda;
*Mahkemelerin bağımsızlığından
*Adli-idari kolluk ayrımından,
*Karısını döğen erkeğin alacağı cezaya kadar önemli bir çok noktaya temas ediliyor.
Hukukçu arkadaşlara tavsiye edilir....

Avrupa'da Avukat Olma Şartları

Türkiye'de hala hukuk fakültesinden mezun olan herkesin kağıt üzerinde yaptığı 1 yıllık stajla avukat olma sistemi devam ediyor. Son zamanlarda hukuk fakültelerinin sayısının artması avukat sayısını 70 binleri geçmesi yeni bir sistemi mecbur kıldı. Henüz yasallaşmasa da avukatlık sınavı getiren taslakların hazırlandığı haberini vermiştik.Bu hususta yol gösterici olması bakımından Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Avukatlık Mesleği ile İlgili Düzenlemeler" çalışmasından avrupada avukat olma koşullarıyla alakalı bir kaç örnek vermek istiyorum;

Almanya'da Avukat Olabilme ŞartlarıAvukat olabilmek için;
 * Üniversitelerin hukuk fakültelerinde en az 3.5 yıllık bir eğitim programını başarıyla
tamamlayanlar, ülke genelinde yapılan sınava girerler.
*Başarılı olanlar hukuk kariyerine hazırlık mahiyetindeki 2 yıllık staja başlarlar.
* Stajyer tüm zorunlu ve seçimlik evreleri tamamladıktan sonra, Eyalet Yüksek
Mahkemesi Başkanı, stajyerin staj boyunca aldığı notlarla birlikte sınav kurumuna
havale eder.
* Sınav Kurumu stajyerin notlarını inceleyerek sınava alınıp alınamayacağına karar
verir.
* Stajyerler sınava girmeye hak kazanırlarsa yazılı ve sözlü sınava girerler. Öncelikle
yapılan yazılı sınavlardan adayın belirli bir puan barajını geçmesi gerekmektedir. Bu
barajı geçemeyen adaylar sözlü sınava kabul edilmezler.
* Yazılı sınavlardan sonra yapılan sözlü sınav, bir olay hakkında hazırlanan dosyanın
incelenmesi ve tartışılması şeklinde geçer. Adaylar staj sonrası yapılacak sınava
sadece iki defa katılabilmektedirler. İki kez de başarısız olan adayın bir kez daha
sınava katılma hakkı bulunmamaktadır.

AVUSTURYA
Avukat Olabilme Şartları

*Avusturya’da avukat olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak
ve bunun ardından 5 yıllık bir mesleki eğitimden geçmek gerekmektedir.
*Bu 5 yıllık sürenin en az 9 ayının adliyelerde ve 3 yılının da bir avukatın yanında
stajyer avukat olarak geçirilmesi gereklidir.
*Adaylık süresince en azından 42 günü (yarım gün üzerinden) tamamlayacak şekilde
çeşitli konular üzerindeki eğitimler tamamlanmalıdır (örn. 6 günlük medeni usul ve
ADR eğitimi).
* Stajyer avukatlar, Bölge İstinaf Mahkemesi’nin düzenleyeceği bir avukatlık
sınavından başarılı olmaları ve barolar birliğince güvenilebilir olduklarına yönelik
kanaat bildirilmesi halinde avukat olarak baroya kayıt olmak için başvurabilirler.
Böylelikle bir büro açabilir ve dava alabilirler

HOLLANDA
Avukat Olma Şartları

*Her şeyden önce adayın hukuk lisans diplomasına sahip olması gereklidir.
* Avukatlık Kanunun 1. maddesine göre bir avukatın bir baroya kaydının yapılabilmesi
için 9. maddede yazılı sınavı geçmesi gerekmektedir.
* Aday avukat 3 yıl süreyle kural olarak en az yedi yıllık mesleki deneyimi olan bir
avukatın gözetimi altında stajını yapar. Stajyer avukatın mesleki deneyimi ve
donanımı yetersiz görülürse (adayın kısmi mesaiyle çalışması gibi) Barolar Birliği
Konseyi en fazla 3 yıl daha bu süreyi uzatır.
* Barolar Birliği staj programını hazırlar. Staj sonunda bir sınav yapılır. Birliğin staj
programının hazırlanmasından sorumlu kurulu faaliyetlerine ilişkin raporu her yıl
düzenli olarak Adalet Bakanına sunar.

İNGİLTERE
Ortak hukuk (common law) sistemini benimseyen İngiltere'de kesin çizgilerle adli-idari yargı
hukuku ayrımı bulunmamakta olup, muhtelif kanunlarla Kraliyet adına yapılacak soruşturma
usulleri düzenlenmektedir.
Kraliyetin taraf olduğu davalarda uygulanacak usullere dair 1947 tarihli Crown Proceedinsg
Act, hem Kraliyet adına hem de Kraliyete karşı açılacak davalardaki usuli işlemleri
düzenlemekte olup, dava türleri; Kraliyet adına görev yapan memurların eylemlerinden
kaynaklanan haksız fiil sorumluluğu davaları, fikri mülkiyet davaları, ihmal sorumluluğundan
kaynaklanan davalar, Kraliyet mülkiyetinde bulunan gemi, uçak gibi malvarlığı ile ilgili
davalar gibi oldukça geniş hukuki fiilleri kapsamaktadır.
Kraliyetin taraf olduğu davalar country court denilen yerel mahkemelerde, bu mahkemelerin
işleyiş esaslarına dair mevzuata göre görülmektedir. Kraliyet tarafından yapılacak temyiz
başvuruları ise Yüksek Mahkeme nezdinde yapılmaktadır.
Genel kural, özel hukuk kişileri arasında uygulanacak usulü işlemlerin bu tür davalarda da
geçerli olmasıdır. Ancak Kanunun 17. maddesi; Hukuk Hizmetlerinden Sorumlu Bakanın
muhtelif kamu kurumları için davalarda görev yapacak solicitor (avukat, hukuk danışmanı)
listesi tayın edebileceğini öngörmektedir. Bu durumda, listede ismi bulunan avukatlardan
seçilen temsilciler davada ilgili kamu kurumunun yanında yer almaktadır.
Kamu kurumları tarafından başlatılacak hukuk davaları, doğrudan kurumun kendisi veya
Genel Savcı (Attorney General) tarafından açılmaktadır. Kamu kurumlarına karşı açılan
hukuk davalarında, kurumun kendisi veya Genel Savcı karşı taraf olarak gösterilmektedir.
Davalarda tebligat avukatlara yapılmaktadır.
İngiltere’de avukatlar daha çok hukuk firması yapılanmaları şeklinde meslek icra etmekte
olup, “avukat” terimi yerine hukuk danışmanı anlamına gelen “solicitor” ve “barrister”
terimleri kullanılmaktadır.
Solicitor ve barrister olarak tanımlanan hukuk danışmanlığı görevi ise birbirinden farklıdır.
Barrister olarak çalışmak genelde mesleğin ilk aşamasında olmaktadır. Ceza davalarında
iddianameyi ve iddianame hazırlığına kadar geçen süreç, barrister önderliğinde yürütülmekte,
müteakip yargılama prosedürleri ise solicitor gözetiminde devam etmektedir.
Barrister olarak çalışan hukukçular “magistrates court” olarak anılan mahkemelerde savunma
ya da soruşturma safhasında görev almaktadır. Barrister, Baronun mesleki etik kurallarına
göre hareket etmekte ve ceza davalarında savcı olarak rol üstelendiği durumlarda “Kraliyet
Soruşturma Birimi” (Crown Prosecution Service) tarafından yönlendirilmektedir. Ceza
davalarında davalının aleyhine delilleri ortay kaymakta, hüküm verme aşamasında ise çok
sınırlı fonksiyonu bulunmaktadır.
1974 tarihli Solicitors Act ile hukuki yardım sağlayacak avukatların nitelik ve çalışma
koşulları düzenlenmiştir. Söz konusu yasa muhtelif tarihlerde değişikliklere uğramıştır.
Yasanın ilgili hükümleri şu şekildedir:
Solicitor olarak çalışmak için “Law Society” (Hukuk Topluluğu) tarafından verilmiş bir
sertifika (practising certificate) ile baroya kayıt olmak gerekmektedir. Law Society, Baro
Başkanı ve Lord Chief Justice ile birlikte solicitor olarak çalışan kişilerin alacağı eğitim ile
ilgili düzenleme yapmakla yükümlüdür. Solicitor olarak atanmak için alınması gereken
sertifika, gerekli eğitimleri tamamlamış ve karakteri ile fiziki elverişliliği bakımından solicitor
olarak çalışmasında engel görülmeyen hukukçulara verilmektedir. Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen sertifika alındıktan sonra ilgilinin baro başkanına yazılı olarak
müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi ile ilgili tüm bilgiler, Hukuk
Topluluğu sicilinde ayrıntıları ile bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. İlgilinin, hukuka
aykırı herhangi bir davranışı sözkonusu olduğunda sertifikası süresiz ya da geçici olarak geri
alınmaktadır. Mesleğe alınma kararının reddine karşı ilgilinin mahkemeye başvuru hakkı
bulunmaktadır. Usulüne uygun olarak alınmış sertifika ile solicitor tüm mahkemelerde ve tüm
ülke genelinde meslek icra edebilmektedir. Yasada özel bir bölüm altında solicitor olarak
çalışan kişilerin mesleki dokunulmazlığı düzenlenmiştir.
Yasal yardım alan kişinin zarar görmesi, zarar görme tehlikesinin olması ya da mali açıdan
zarar görmesi hallerinde “compensation fund” telafi ödeneği adı verilen fondan Hukuk
Topluluğuna başvuruda bulunmak suretiyle yararlanması mümkündür. Solicitor olarak çalışan
kişilerin ve varsa bu kişileri çalıştıran işveren konumundaki kişilerin de meslek icrasından
dolayı zarar görmemeleri için Hukuk Topluluğu gerekli her tür önlemleri almakla
yükümlüdür.
Yeterli görülmeyen mesleki hizmetten dolayı ilgili kişilerin mahkemeye başvurma hakkı
tanınmıştır. Bu gibi durumlarda, veya re’sen mesleki uygunsuzluk durumunun saptanması
halinde, ilgili kişiye ve çalıştığı firmaya bir bildirim yapılmakta ve duruma göre konuyla ilgili
dokümanların gönderilmesi istenilmektedir.
İngiltere’de solicitor ve barrister olarak çalışan kişilerin hakimlik mesleğine geçme hakkı
bulunmakta olup, buna dair hükümler 1990 tarihli Mahkemeler ve Yasal Hizmetler
Kanununda düzenlenmiştir. 15 yıl barrister olarak çalışan ya da 10 yıl Yüksek Mahkeme
nezdinde çalışan kişiler hakim olarak atanabilmektedir. Atamalar Lord Justice tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Yasal yardım ücreti genellikle devlet tarafından karşılanmaktadır. Buna dair Adli Yardım
Yasası bulunmaktadır. Adli yardım dışında, ücret, ilgili kişi ile hukuki yardım sağlayan kişi
veya firma arasında düzenlenen sözleşme hükümleri uyarınca kararlaştırılmaktadır.