"İş Hukuku Uygulamasında Yeni Borçlar Kanunu" Eğitimi

\\ \\ Hiç yorum yok

İş Hukuku uygulamalarında, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu'nun getirdiği yeni düzenlemeler, birçok farklılıklar yaratacaktır. Türk Borçlar Kanunu'nun genel bir kanun olması nedeniyle, uygulamada İş Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri geçerli olmaktadır.
Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında, Yeni Borçlar Kanunu hükümlerinin İş Hukuku uygulamalarını nasıl etkileyeceği, ne tür sorunlara neden olacağı, Eski Kanun'daki hükümler ile Yeni Kanun'daki hükümler arasındaki farklılıklar gibi bilgiler paylaşılacaktır.

Eğitimin Kapsamı

 1. Genel Kanun-Özel Kanun İlişkisi
 2. Sözleşmenin Kurulması
 3. Sözleşmenin Şekli
 4. Sözleşmelerin Yorumu ve Muvazaalı (Danışıklı) İşlemler
 5. Sözleşmenin İçeriği (Sözleşme Özgürlüğü, Hükümsüzlük, Aşırı Yararlanma)
 6. İrade Bozuklukları
 7. İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Sonuçları (Genel Olarak, İbra Sözleşmesi, Yenileme, İfa İmkânsızlığı, Takas)
 8. İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı
 9. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk
 10. İş İlişkisinde Ölüm ve Bedensel Zararlarda Maddi ve Manevi Tazminat
 11. (Zamanaşımı, Rücu İlişkileri, Ceza Hukuku ile İlişki, Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi, Geçici Ödemeler)
 12. Kişilik Hakkının Zedelenmesi
 13. Sözleşmenin Devri
 14. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları
 15. Hizmet Sözleşmeleri
 16. (Genel Hizmet, Pazarlamacılık ve Evde Hizmet Sözleşmesi)
 17. Rekabet Yasağı Sözleşmeleri

Eğitim Detayları
Tarih: 8 Kasım 2012

Saat: 10:00-17:00

Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Mezunlar Derneği
(BÜMED), Bebek
Son Kayıt: 6 Kasım 2012
Katılım Bedeli: 450TL+KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 400TL+KDV' dir.

4 Ciltlik İş Hukuku Mevzuatı her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında güncel mevzuat bu kitaplardan takip edilecektir.


Katılımcı Profili


İnsan Kaynakları Uzmanları, İş Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavir ve Hukukçular, Yöneticiler, İç Denetim Uzmanları.
Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

Eğitimci Bilgileri
Av. Mehmet UÇUM


1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 24 yıldır serbest avukat olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı çalışma alanı iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olmuştur. Ayrıca Avukatlık Hukuku, Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku ve Fikri Haklar alanında çalışmalar yürütmüştür
İstanbul Üniversun üyesi olarak Türkiye'nin yeni anayasa yapım sürecinde Yeni Anayasa Platformu bünyesinde çalışmaktadır.
Ayrıca iş hukuku alanında yayınlanmış kitapları ve Ceza Hukuku, Fikri Haklar, AB-Türkiye Ortaklık Hukuku, Çocuk Hakları ve Dernekler Hukuku alanlarında da çok sayıda makalesi bulunmakta olup İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konulu bir derginin Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir.
Sendikalara, Şirket Yöneticilerine yönelik olarak iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında eğitimler vermektedir. İlave olarak Borçlar Hukuku ve Hukuk Muhakemesi Hukuku alanlarında da eğitimcilik yaitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisansını tamamlamış, aynı bölümde Doktora yeterliliğini almış ve “İş Güvencesinin Kapsamı ” konulu doktora tezi son aşamadadır.
İstanbul Barosu bünyesinde Çalışma Hukuku Komisyonu Başkanlığı ile farklı proje ve çalışma gruplarında koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. Halen kuruculuğunda görev aldığı Anayasa Çalışma Grubunpmaktadır. Hukuk eğitimciliğini, teknik hukuk dilini gündelik dile çevirerek herkesin temas edeceği ve aracısız kavrayacağı bir hukuk bilgisi üretmek olarak tanımlamaktadır.
Evlidir ve bir çocuğu vardır.

Katılım Bilgileri

- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 531 TL'dir. Lebib Yalkın Aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 472 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 4 ciltten oluşan Lebib Yalkın İş Hukuku Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
- Başvuru için Ön Kayıt Formu 'nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.
Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:
Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38
GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar
(448)1201400 IBAN TR85 0006 2000 4480 0001 2014 00
YAPI KREDİ BANKASI Sanayi Mah
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53
İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00
(*) havale masrafı alınmamaktadır


Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.