Aile Bakanlığı Hukukçu Uzman Alıyor

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Resmi Gazetede yayımlanan 14/08/2012 tarih ve 28384 sayılı Aile ve SosyalPolitikalar Uzmanlığı Yönetmeliği'nın ikine bölümünde yer alan hükümler kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Gene İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 80 adet Aile ve SosyalPolitikalar Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarının herhangi birinden mezun olan adaylar için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.


 BölümlerKadro SayısıYazılı Sınava Katılacak Aday SayısıPuan TürüPuanı
1. GrupSosyal Hizmetler. Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR). Halkla İlişkiler. İletişim20400KPSS P470
2. GrupHukuk. Uluslararası ilişkiler. Kamu Yönetimi, İktisat, isletme. Maliye. İstatistik. Ev Ekonomisi. Aile ve Tüketici Bilimleri. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler (ÇEKO), Ekonometri. Ekonomi601200KPSS P71 KPSS P10970
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE İSTENEN BELGELER
Bakanlığımızın www.aile.gov.tr internet adresinde yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunu, belirtilen sureler içerisinde internet ortamında yarışma sınavına katılmak üzere doldurarak müracaat edenlerden başvurusu kabul edilen adayların KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen kadroların 20 katı kadar yazıl sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış aday bulunması halinde bu adaylarda yazılı sınava katılmaya hak kazananlar Internet ortamında başvurusunu yapan ve yazılı sınava katılmaya hakkazanan adaylar Bakanlık ınternet sayfasında duyurulacaktır.
Başvuru Şartları
1. Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından. 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS). tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak
2. En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak ,
4. Yazılı Sınavın yapılacağı tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7.Süresi içinde başvurmuş olmak.
Yarışma Sınavına, alanlar itibariyle ilân edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.
Sınavla ilgili diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet adresinde (www.aile.gov.tr) 15.10.2012 tarihinden itibaren

"İş Hukuku Uygulamasında Yeni Borçlar Kanunu" Eğitimi


İş Hukuku uygulamalarında, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu'nun getirdiği yeni düzenlemeler, birçok farklılıklar yaratacaktır. Türk Borçlar Kanunu'nun genel bir kanun olması nedeniyle, uygulamada İş Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri geçerli olmaktadır.
Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında, Yeni Borçlar Kanunu hükümlerinin İş Hukuku uygulamalarını nasıl etkileyeceği, ne tür sorunlara neden olacağı, Eski Kanun'daki hükümler ile Yeni Kanun'daki hükümler arasındaki farklılıklar gibi bilgiler paylaşılacaktır.

Eğitimin Kapsamı

 1. Genel Kanun-Özel Kanun İlişkisi
 2. Sözleşmenin Kurulması
 3. Sözleşmenin Şekli
 4. Sözleşmelerin Yorumu ve Muvazaalı (Danışıklı) İşlemler
 5. Sözleşmenin İçeriği (Sözleşme Özgürlüğü, Hükümsüzlük, Aşırı Yararlanma)
 6. İrade Bozuklukları
 7. İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Sonuçları (Genel Olarak, İbra Sözleşmesi, Yenileme, İfa İmkânsızlığı, Takas)
 8. İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı
 9. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk
 10. İş İlişkisinde Ölüm ve Bedensel Zararlarda Maddi ve Manevi Tazminat
 11. (Zamanaşımı, Rücu İlişkileri, Ceza Hukuku ile İlişki, Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi, Geçici Ödemeler)
 12. Kişilik Hakkının Zedelenmesi
 13. Sözleşmenin Devri
 14. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları
 15. Hizmet Sözleşmeleri
 16. (Genel Hizmet, Pazarlamacılık ve Evde Hizmet Sözleşmesi)
 17. Rekabet Yasağı Sözleşmeleri

Eğitim Detayları
Tarih: 8 Kasım 2012

Saat: 10:00-17:00

Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Mezunlar Derneği
(BÜMED), Bebek
Son Kayıt: 6 Kasım 2012
Katılım Bedeli: 450TL+KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 400TL+KDV' dir.

4 Ciltlik İş Hukuku Mevzuatı her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında güncel mevzuat bu kitaplardan takip edilecektir.


Katılımcı Profili


İnsan Kaynakları Uzmanları, İş Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavir ve Hukukçular, Yöneticiler, İç Denetim Uzmanları.
Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

Eğitimci Bilgileri
Av. Mehmet UÇUM


1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 24 yıldır serbest avukat olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı çalışma alanı iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olmuştur. Ayrıca Avukatlık Hukuku, Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku ve Fikri Haklar alanında çalışmalar yürütmüştür
İstanbul Üniversun üyesi olarak Türkiye'nin yeni anayasa yapım sürecinde Yeni Anayasa Platformu bünyesinde çalışmaktadır.
Ayrıca iş hukuku alanında yayınlanmış kitapları ve Ceza Hukuku, Fikri Haklar, AB-Türkiye Ortaklık Hukuku, Çocuk Hakları ve Dernekler Hukuku alanlarında da çok sayıda makalesi bulunmakta olup İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konulu bir derginin Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir.
Sendikalara, Şirket Yöneticilerine yönelik olarak iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında eğitimler vermektedir. İlave olarak Borçlar Hukuku ve Hukuk Muhakemesi Hukuku alanlarında da eğitimcilik yaitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisansını tamamlamış, aynı bölümde Doktora yeterliliğini almış ve “İş Güvencesinin Kapsamı ” konulu doktora tezi son aşamadadır.
İstanbul Barosu bünyesinde Çalışma Hukuku Komisyonu Başkanlığı ile farklı proje ve çalışma gruplarında koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. Halen kuruculuğunda görev aldığı Anayasa Çalışma Grubunpmaktadır. Hukuk eğitimciliğini, teknik hukuk dilini gündelik dile çevirerek herkesin temas edeceği ve aracısız kavrayacağı bir hukuk bilgisi üretmek olarak tanımlamaktadır.
Evlidir ve bir çocuğu vardır.

Katılım Bilgileri

- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 531 TL'dir. Lebib Yalkın Aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 472 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 4 ciltten oluşan Lebib Yalkın İş Hukuku Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
- Başvuru için Ön Kayıt Formu 'nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.
Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:
Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38
GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar
(448)1201400 IBAN TR85 0006 2000 4480 0001 2014 00
YAPI KREDİ BANKASI Sanayi Mah
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53
İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00
(*) havale masrafı alınmamaktadır


Adli-İdari Yargı Hakimliği Sınavı Hazırlık Klavuzu-1

Adli-İdari yargı hakimliği sınavları yaklaşırken adaylar çalışmalarını yoğunlaştırdı. Elbette herkesin kendine göre bir çalışma yöntemi var.Ancak ben size bu sınavda başarılı olanlardan edindiğim bilgilerle ve kendi tecrübelerimden yola çıkarak izlenmesi gereken yolun, "bence" ne olması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu alanda güncel ve güvenilir bir kaynak bulmak çok zor. En çok satılan soru bankaları ve konu anlatımlı hazırlık kitaplarında bile bir çok hatalar var. Bir de son yasal değişikler iyice kaynakların kalitesini düşürdü.Kitapların bir çok yerinde mevzuat değişiklikleri unutulabiliyor. Onun için ilk tavsiyem mümkün olduğunca Kanun'dan çalışmanız.Fakat İdare Hukuku, Ceza Genel Hukuku,Anayasa Hukuku gibi derslerde sadece Kanun metninden çalışmak yeterli olmayacaktır. Bazı arkadaşlarımızın Oğuzman'ın kitabı gibi geniş hacimli üniversite ders kitaplarından çalıştıklarına şahit oluyorum  bu ÖSYM tekniğindeki bir sınav için yapılılacak en büyük hatalardan biri. Piyasada bir çok konu anlatımlı kitap var ancak bunlardan çoğu ya gereksiz bilgilere uzun uzun değinmiş ya da özet anlatalım derken çok yetersiz kalmış. Bu bakımdan"Murat yayınları" nın konu anlatımlı kitabı fena sayılmaz. Ancak son mevzuat değişikliklerden sonra bazı derslerde neredeyse kanun kopyala yapıştır yapılmış.Gene de piyasada en ideal konu anlatımlı kitaplardan biri. Bunun yanında bir çok özgün soru bankaları var bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yapmanız gereken 2000 yılından 2012 yılına kadar olan çıkmış soruların hepsini çözmek hatta aynı soruları defalarca çözmek. Çünkü çıkmış sorulara baktığınızda ÖSYM'nin aynı soruları evirip çevirip tekrar sorduğunu göreceksiniz. Ahmet Nohutçunun tüm adli-idari,kaymakamlık,kpss,ve kurum sınavlarını bir arada topladığı çıkmış sorular kitabını alabilirsiniz. Burada tabi çözümlü bir kitap daha tercih edilebilir çünkü böylece soru çözerek daha sağlıklı bir tekrar yapmış olursunuz.
Sınava hazırlık sürecini kısaca böyle özetleye biliriz. Son olarak hukuk sınavlarında en önemli olan "tekrar" hususuna değinmek istiyorum.Malumunuz hukuk bir derya sadece ticaret hukukuna girseniz çıkamazsınız bir sürü süreler,istisnalar hatta müstesnalar...Onun için sınavdan önce son 1 ay çok önemli.Bu ayda tüm dersler baştan konu anlatımları hızlıca tekrar edilmeli ve çıkmış sorular yeniden çözülmeli. Ben sizin için 1998 den günümüze tüm çıkmış soruları inceleyerek her ders için "top ten" oluşturdum.Osym'nin önemsediği en önemli ilk on konuyu ders ders yayınlayacağım.Bu "top ten" lere son bir hafta bakmanız çok önemli.İnşallah yazdıklarım faydalı olmuştur. Hepinizin hayırlı  neticeler almasını dilerim...
nöbetçihakim

Rekabet Hukuku Sertifika Programı

Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku Sertifika Programı düzenliyor!
 • Rekabet Hukuku Sertifika Programı – III
RHM, rekabet hukuku (ve regülasyon) alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için, her akademik yıl, bir defa olmak üzere sertifika programı açmaktadır. Birinci ve ikinci program, öngörülen kontenjanın tamamını doldurmak suretiyle tamamlanmıştır. Rekabet Hukuku Sertifika Programı-III, 2012-2013 Akademik Yılının Güz Dönemi’nde başlayacaktır. Son başvuru tarihi 2 Kasım 2012′dir.
Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Program ücreti ve başvuru süreci için tıklayınız.
Akademik kadro hakkında bilgi için tıklayınız.
Başvuru formu için tıklayınız.

İnstagram Hukuk Temalı Fotoğraf yarışması

Hukuksokağı.com fotoğraf yarışması yapıyor işte o ilan;
Hukuk bir bilim dalı olsa da, tekdüzeliğiyle bazen bir başka mecrada nefes alma ihtiyacı da doğuruyor. Tabii web çağında bu ihtiyacın tezahürü de internet üzerinden gerçekleşiyor. Sosyal ağları kastediyorum. Hazır hukuk gündemimiz çok meşgul değilken, bir yarışma düzenledik: İnstagram üzerinden hukuk temalı bir fotoğraf yarışması (İnstagram nedir diyenlere burayı tıklamalarını ve biraz sosyalleşmelerini salık veririm). Yapılacak iş çok basit: Çektiğiniz fotoğrafı #hukuksokagi hashtag’i kullanarak etiketlemek ve göndermek! Biliyoruz, birçok ziyaretçimiz Hukuk Sokağı’nı her gün iPhone ve Android tabanlı cihazlarıyla ziyaret ediyor. Öyleyse buyrun:Yarışma Birincisinin Ödülü :

George Orwell, 1984, Can Yayınları, 352 sayfaYarışma Koşulları

Fotoğraflar hukuk temalı olmalıdır (en azından kadraja bir terazi alabilirsiniz)
Fotoğrafların değerlendirmeye alınabilmesi için #hukuksokagi etiketi kullanılmalıdır
Yarışmaya son katılım tarihi 21 Ekim 2012 günü saat 23:59dur
Yarışmayı, en çok beğeni alan kazanacaktır
En çok beğeni alan fotoğraflar Hukuk Sokağı’nda yayınlanacaktır
Yarışmaya katılanlar koşulları kabul etmiş


Edebiyat Sinema Hukuk Semineri

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
 HUKUK FAKÜLTESİ 
EDEBİYAT – SİNEMA – HUKUK SEMİNERİ
EĞİTMEN: FİKRET HAKAN (OYUNCU)
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 8 Saatlik Bir Seminer Programı Düzenlemektedir.
Sanatın hukukla yakından bağlantısı yanında, öğrencilerin bu alanda birikim sağlaması hem kişisel hem de hukuk mesleği bakımından önemlidir. Seminerde sinemaya uyarlanan hukuk bağlantılı edebiyat eserleri, filmler tartışılacaktır. Bu çerçevede film gösterimi, metin okumaları yapılacaktır.
Seminer 06, 13, 20 ve 27 Kasım tarihlerinde Salı günleri saat 16.30 - 18.30 arasında yapılacaktır.

Seminere katılım ücreti 100 TL olup, stajyer avukat ve öğrencilere 50 TL’dir.
Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine ücretsizdir.
Katılım Belgesi verilecektir.

Afiş için tıklayınız.
Son Başvuru Tarihi: 19 Ekim 2012 
Kontenjan sınırlı olduğu için bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Ödeme Bilgileri
Finansbank Gayrettepe (966) TR43 001 110 000 000 0031 199 687 numaralı hesaba havale/eft ile ödeme yapılabilir.
Ödeme yapılırken Ad Soyad ve Program Adı Edebiyat Sinema Hukuk veya (Edb Sinema Hukuk Prg) belirtilmelidir.

Program Detayları

ADRES: Özyegin Üniversitesi Kuşbakışı Cad. No:2 Altunizade/Üsküdar/ISTANBUL 
Ayrıntılı bilgi için: www.ozyegin.edu.tr

İLETİŞİM:
Sevda İşçi 
sevda.isci@ozyegin.edu.tr
0216 559 23 80

TBB Bilişim Hukuku İleri Eğitim Programı

1.BÖLÜM (03-04 Kasım 2012)   2.BÖLÜM (10-11 Kasım 2012)
Bilgi Teknolojileri   Kişisel Verilerin Korunması
Bilgi Güvenliği   E-Devlet Uygulamaları
İnternet Bankacılığı Teknik   Uluslararası Düzenlemeler
İnternet Bankacılığı Hukuk   Sanal Kumar
İnternet Bankacılığı Ceza   Çocuk Pornografisi
E-Tüketici   Bilgisayarlarda Arama El Koyma
Adli Bilişime Giriş   Bilişim Suçları
Adli Bilişim Uygulamaları   Özel Hayatın Gizliliği
Adli Bilişim Labaratuarları   Hakaret-İftira
İnternet Sitelerinin Filtrelendirilmesi   Elektronik İmza
Elektronik Haberleşme Hukuku   Bilirkişi Raporları
Alan Adları Hukuku   Mahkeme Kararları
 
- Kredi kartı, Barokart, nakit, banka havalesi ile ödeme ve  kredi kartına 4 eşit taksit imkanı mevcuttur.
- Katılım ücretine eğitim programı, eğitim materyalleri, eğitim süresince çay-kahve ikramları dahildir.
- Eğitimler Cumartesi-Pazar günleri Litai Konukevinde yapılacaktır.
- Eğitim programı 50'şer dakikalık günde 7, toplamda 28 dersten oluşmaktadır.
- Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.Bunun için en az 21 derse katılmak zorunludur.
- Kontenjan sınırlıdır. * Program ve koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 
Avukat Stajyeri - Öğrenci (Hukuk Fakültesi Öğrencisi) : 350 TL   Yer : Litai TBB Konukevi-Ankara
Avukat : 400 TL      
TBB Dışı Katılım : 450 TL      
 
Kayıt ve İletişim
Göze KAYA UKAV
(312) 292 59 00 - 5421
Oğuzlar Mah.Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok.No:8 Balgat/ANKARA
goze.kaya@barobirlik.org.tr
 
Ankara dışından gelecekler Litai TBB Konukevi'nde özel konaklama paketinden yararlanabilirler.Ayrıntılı bilgiler www.litaihotel.com dan alınabilir.
İletişim için;
Can BARUT
(312) 287 87 90
Oğuzlar Mah.Barış Manço Cad. İlhami Soysal Sok.No:3 Balgat/ANKARA

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK’ ADLİYESİ

Yapımı 2006 yılında başlayan adliye sarayı 126 dönümlük araziye kurulurken, 80 dönüm üzerine inşaat yapıldı. 5 ana bloktan oluşan adliyede, 16 kat olan B blok 135 bin metrekare, 12 kat olan A Blok 100 bin metrekare, 9 kat olan D blok ile 7'şer kat olan C ve E blok ise 20'şer bin metrekare olacak.  

Anadolu yakasının adliyelerini bir araya getirecek adliye binasında 326 savcı odası, 298 mahkeme salonu, 51 icra dairesi yer alırken, 500 ve 180 kişilik 2 tane konferans salonu, 2 bin 600 araçlık otopark, 2 bin 200 kişilik yemekhane ve 180 kişilik kreş bulunuyor.

Adliyede, ağır ceza mahkemesi salonları 100, diğer mahkeme salonları ise 50 metrekare olarak inşa edildi. 80 kişinin sığabileceği ağır ceza mahkemelerinde kamera sistemi de kuruldu. Duruşma salonlarının tamamının ise koridorlara bakan yan cepheleri cam duvar.

Binanın her tarafında güvenlik kamera sistemi kurulurken, kullanılan mobilyaların tümü cezaevlerindeki mahkum ve tutuklular tarafından üretildi. Ayrıca bina, İstanbul ve Boğaz figürlerinin yer aldığı cini panolarla süslendi.

Günlük sirkülasyon 45 bin kişi
Dünyanın en büyük adliyesi olarak inşa edilen binada, 550'si hakim ve savcı olmak üzere 5 bin kişi çalışacak. Bu sayının 4 binini dev yapıyı temizlemek ve güvenliğini sağlamakla görevli personel oluşturacak. 4 bin 600 odanın yer aldığı binadaki günlük vatandaş sirkülasyonunun ise 45 bin kişi olması bekleniyor.
350 milyon liraya mal olan Türkiye'nin en büyük kamu binası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın 3 ana girişi bulunuyor. Metro bağlantılı binada, PTT, banka şubeleri, kuaför, spor salonu ile doktor ve hemşirelerin bulunduğu sağlık odaları da yer alacak.

Yapımı tamamlanan adliye sarayı için, peyzaj çalışması ve mobilyaların yerleştirmesinin ardından temizlik, yemekhane ve güvenlik gibi birimlerdeki ihale sürecine geçilecek. Adalet sarayı Ocak 2013'te açılacak. Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Adalar adliyelerinin taşınması da ocak ayı içinde tamamlanacak.

Mahkeme Yönetimi Destek Projesi kapsamında Türkiye'de 21. pilot adliye olarak seçilen binada, ön büro sistemi olacak. Vatandaşlar ve avukatlar işlemlerini ön büroda yapacak. Hakim ve savcının yanına her zaman giremeyecek.

38 yıllık yarışmacı mimarBinanın projesini 11 ayda tamamlayan 38 yıllık mimar Haldun Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışma sürecini şöyle anlattı:;

“Adliye binası benim daha önceden Kadıköy Adliyesi için yaptığım çalışmanın devamı niteliğinde oldu. Kadıköy Adliyesi için bir yarışma açıldı. Ben 48 kişiden birinci oldum. Projenin uygulanmasından vazgeçildi. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasındaki adliyeleri tek bir merkezde toplama düşüncesi gelişti. Bu doğrultuda böyle bir büyük bina yapılması gündeme gelmiş oldu. Kadıköy Adliyesi yarışmasının birincisi olduğum için beni de bu yarışmaya davet ettiler. Yarışmanın jürisinde üniversitelerden, bütün adli mercilerdeki birimlerden yetkililer yer adlı. Yarışmaya 5 mimar davet edildi. 35 kişilik jürinin değerlendirdiği projeler arasında benim projem birinci oldu.”

“Yarışma projesi de dahil projeyi 11 ay gibi kısa bir sürede bitirdik” diyen Erdoğan, projenin 15 kişilik ekiple hazırlandığını anlattı.

İhalenin ardından alanda yapılan kazı çalışmalarında çok ciddi granit blokların oluştuğu bir zeminle karşılaşıldığını ifade eden Erdoğan, patlayıcılar kullanılarak hafriyat yapıldığını söyledi. Erdoğan, “Bu zaman aldı. Bina, yaklaşık 3 yıl sürede bitecekti. Kazının uzun sürmesi de binanın teslimin gecikmesine neden oldu” dedi.
Erdoğan, “Dünyanın en büyük adliyesi olduğu söyleniyor ama benim bu konuda kesin bilgim yok. Ama bu kadar büyük kamu yapısı da yok diye biliyorum. Bunun bir benzeri de yok. Olağanüstü büyüklükte bir bina. Tamamen konsept çalışması yaptık. 4 futbol sahasına tekabül ediyor” diyen Erdoğan, projede kalem, duruşma salonu ve hakim odasının ilişkisi kurulduğunu anlattı.

Halk ve personel koridorla ayrıldı
Bu binaya özgü olarak halk koridoru ve personel koridorunun kesin bir şekilde birbirinden ayrıldığını vurgulayan Erdoğan, “Bir kadın 'hakim odamın kapısını açıp da adres soranlar var' demişti. Bu etkili oldu” dedi.

Binanın hukukçuların ofisi olduğu düşüncesiyle modern çizgiler taşıyan çevreye uyumlu, akıllı bir bina tasarladığını söyleyen Erdoğan, binada son teknolojiyi yansıttıklarını belirtti.

Bursa Merkez Hükümet Konağı ile Ankara'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kendi projeleri olduğunu belirten Erdoğan, “Yarışmacı kökenli bir mimarım. Yaklaşık 70'e yakın yarışmaya girdim. 23 tane de çeşitli büyüklükte derecelerim var” dedi.

Erdoğan, “Projeyi hem az zamanla, hem az parayla bitirmeye çalıştık. Projeyi doğru yorumlayıp tasarlayıp yaptığıma inanıyorum. Daha iyi olabilecek noktaları olabilirdi belki. Çok yoğun etütler yapmanız gerekir. Uzun zamana ihtiyacınız var. Kısa zamanda bence büyük bir iş başardık. 100 metreyi 5 saniyede koştuk diyebilirim” şeklinde konuştu.