TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü

\\ \\ Hiç yorum yok
TÜSİAD, kamuoyunda hukuk devleti bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk eğitimi almış 40 yaş altı genç hukukçuları özgün çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla, 2008 yılında, “En İyi Genç Hukukçu Ödülü”nü tesis etmiştir. Ödül, her yıl farklı bir hukuk temasındaki çalışmalara verilecektir.

Her yıl farklı bir hukuk temasında gerçekleştirilen ödülün 2012 yılı teması, “Özel Ceza Kanunları” olarak belirlendi.
Ödüle başvuran çalışmaların;
özel ceza kanunlarının sayı ve kapsamı ile ceza hukukunun ticari hayat, çalışma hayatı vb. ekonomik ve sosyal alanların düzenlenmesinde kullanılmasının “suçun kanuniliği ve hukuk güvenliği” ilkelerine uygunluğunu tartışması beklenmektedir.


Ödülün verildiği kişiler şekildedir:
 
2008 yılı teması “İdare Hukuku” olan ödül, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” adlı eseriyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Haydar Burak GEMALMAZ’a takdim edildi.

2009 yılı teması, “Medeni Usul Hukuku” olan ödül, “Medeni Usul Hukuku'nun Yasama Üstü Kaynakları Çerçevesinde Fransız ve Türk Hukukunda Çelişmeli Yargılama İlkesi” adlı eseriyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mert NAMLI'ya takdim edildi.

2010 yılı teması “Vergi Hukuku” olan ödüle, “Adalet İlkesi Işığı Altında Vergide Tarhiyat Uygulamasının Sorunları” adlı eseriyle Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi İsmet YURTERİ layık görüldü.

2011 yılı teması “Medeni Yargılama Hukuku” olan ödüle, “HUMK ve HMK Karşılaştırmasında, Medeni Usul Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yargıtay İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme” adlı eseriyle Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Gökhan ÇAYAN layık görüldü.

 

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.