T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

\\ \\ Hiç yorum yok
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı'rıda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile üniversitelerin Hukuk. Sosyoloji, İktisat ve Makine Mühendisliği alanlarından toplam" 4 adet uzman personel" istihdam edilecektir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 03 Eylül 2012
SON BAŞVURU TARİHİ : 17 Eylül 2012
SINAV TARİHİ : 26 Eylül 2012
BAŞVURU YERİ : Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA
Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91
Internet adresi: www.mevka.org.tr
1. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ:
a. Başvuru Tarihi: Başvurular 03 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir.
Başvurular, belirtilen tarihler arasında olmak kaydı ile hafta içi saat 8.30-17.30 arasında kabul edilecektir. Ayrıca, hafta sonu ve resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir.
b. Başvuru Şekli ve Yeri : Başvuru belgelerinin, Mevlana Kalkınma Ajansı "Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA" adresine en geç. sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar elden veya posta yolu ile teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, sınav ilanı çerçevesinde yapılan başvuru sayılarını dikkate alarak başvuru ve sınav tarihinde değişiklik yapabilir. Sınav ilanı ile ilgili yapılacak değişiklik veya düzeltmeler www.mevka.org.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
2. SINAVA ALINACAKLARIN TESPİTİ, İLANI VE SINAVA GİRİŞ:
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe, ilanda belirtilen şartlar ve tercih nedenlerine göre değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecekler, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 5 katına kadar aday sınava çağırılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tari-
hinde. nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekecektir.
İstihdam edilecek personelde aranan şartlar, başvuru ve sınava ilişkin ayrıntıların yer aldığı ilan metnine www.mevka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygı ile ilanen duyurulur.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.