Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne araştırma görevlisi alacak

\\ \\ Hiç yorum yok
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi için Araştırma Görevlisi Alımı.
Üniversite Adı    GEDİZ ÜNİVERSİTESİ   
Son Başvuru Tarihi    12 Eylül 2012   
Ön Değerlendirme Tarihi    13 Eylül 2012   
Giriş Sınav Tarihi    17 Eylül 2012   
Sonuç Açıklama Tarihi    18 Eylül 2012   

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine Araştırma Görevlisi alınacaktır.


A- BAŞVURU

Bölüm  :  Ceza ve Ceza Muhakemesi  Hukuku
Kadro Adedi    : 1

Bölüm  :  Ticaret Hukuku
Kadro Adedi    : 1

Bölüm  :  Medeni  Hukuk
Kadro Adedi    : 1

Genel Koşullar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
3. ALES’ten en az 70 puan almak.
4. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Özel koşullarda belirtilen hususları belgelendirmek şarttır.

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi
2. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıl /Noter Onaylı suretin gösterilmesi zorunludur.)
3. Lisans transkript belgesi (Asıl)
4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı veya Hizmet Belgesi
5. Özel koşullarda belirtilen diğer hususlara ilişkin belgeler
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Başvuru Adresi ve Süresi:
Gerekli evrakın, en geç son başvuru tarihinde saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh.  Kaynaklar Caddesi  Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde olacak şekilde bizzat veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. (Posta gecikme mazeretleri kabul edilmez.)

B- ÖN DEĞERLENDİRME (m.10)
Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

C- GİRİŞ SINAVI (m.11)
Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar,  yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh.  Kaynaklar Caddesi Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.
Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.