Çarşaflıya hakaret eden hakim suçlu bulundu

\\ \\ Hiç yorum yok
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fatih Hakimi Ayla Kaya'yı, çarşafını çıkarmadığı için mahkeme salonundan çıkardığı kadınla girdiği tartışmada ''Terbiyesiz, ahlaksız, ukala'' sözleri nedeniyle hakaretten suçlu buldu.

 Kurul, Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin Kaya'nın hakaret sçundan beraatine ilişkin kararını oy çokluğuyla bozarak, dosyayı yeniden karar verilmek üzere daireye gönderdi.Boşandığı eşinden tazminat almak için dava açan çarşaflı bir kadın davanın görüldüğü Fatih 1. İcra Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya katıldı.

Mahkeme hakimi Ayla Kaya'nın, çarşafını çıkarmasını istemesi üzerine davacı Naciye Doruk Sönmez ile hakim Kaya arasında yaşanan tartışma mahkemelik oldu. Davacı Sönmez, Kaya'nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

Soruşturma izni verilmesi üzerine, Kaya hakkında hakaret davası açıldı. İlk derece mahkemesi olarak davaya bakan Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Kaya'nın beraatına karar verdi. Dairenin kararında, Kaya'nın duruşmaya siyah çarşaflı gelen Naciye Sönmez'e başını açmasını söylediği, Sönmez'in yüzünü açmakla yetinmesi üzerine hakimin bu konuda ısrar ederek başını açmadığı takdirde duruşma yapmayacağını belirttiği kaydedildi.

Kararda, Sönmez'in bunu reddettiği, hakimin de duruşma salonundaki erkekleri dışarı çıkarıp 3 bayan kaldıklarını ve başını açabileceğini söyleyerek, bu konudaki isteğini tekrarladığı belirtildi.

Sönmez'in bu isteği de reddettiği ve başını açmaması nedeniyle dışarı çıkması istendiğinde de başını açmayacağını, dışarı da çıkmayacağını söylediği ifade edilen kararda, Sönmez'in elini önündeki masaya sert bir şekilde vurduğu, bu konuda tutanak tutulduğu sırada da kapıya yönelip açarak, ''Uğradığım haksızlığa ve bu rezalete herkes şahit olsun'' dediği kaydedildi.

Kararda, bunun üzerine Kaya'nın Sönmez'e ''Burada ne rezalet var? Terbiyesiz, ahlaksız, ukala çık git'' diyerek arkasından bağırdığı ve bu şekilde Sönmez'e hakaret ettiği iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

Kararda, hakim Kaya'nın savunmasında Sönmez'in şikayetçi olduğu suçun takibi şikayete bağlı ve vazgeçme ile düşen suçlardan olması nedeniyle kimliğinin tespit edilmesinin gerekli olduğu gerekçesiyle başını açmasını istediğini söylediği belirtildi.

Kaya'nın, Sönmez'in başını açmak istememesi üzerine duruşma salonunu boşalttığını, mübaşiri de dışarı çıkardığını, içeride 3 bayan kaldıktan sonra şikayetçinin yine başını açmadığını ve masaya vurarak kendisiyle sözlü tartışmaya girdiğini savunduğu kaydedildi.

Hakim Kaya'nın savunmasında, Sönmez'in duruşma salonundan çıkarken kendisine ''Ergenekon'un altından çıkacak olanlardan biri de sensin. Ergenekon'da yargılanacaksın'' diye bağırdığını ve kapı önünde bekleyenlere ''Bu rezalete şahit olun'' diyerek gittiğini ifade ettiği belirtildi. Kaya'nın savunmasında Sönmez'e hiçbir şekilde hakaret etmediği iddiasında bulunduğu kaydedildi.

- Dairenin kararı -


Dairenin kararında, hakim Kaya'nın çarşaflı olarak duruşmaya gelen Naciye Sönmez'in başını açmasını istediği, başını açmak istememesi üzerine duruşma salonunu boşalttığı, erkek mübaşiri de dışarı çıkardığının tanık anlatımlarıyla tespit edildiği belirtildi.

Kararda, Sönmez'in duruşma salonundan çıkarken ''İnşallah bu hakime hanımın adı Ergenekon'da yargılananlar arasında çıkmaz. Böyle rezalet görmedim. Herkes bu rezalete tanık olsun. Rezilliğinizi herkes duysun'' şeklinde bağırdığı konusunda tanık anlatımları arasında bir farklılık görülmediği kaydedildi.

Kararda ancak hakim Kaya'nın Sönmez'e ''Terbiyesiz, ahlaksız, ukala çık git'' şeklinde hakaret içeren sözler söylediği konusunda duruşmada zabıt katibi olarak görev yapan M.D, mübaşir E.Y. ile bir önceki duruşmadan çıkıp duruşma salonunda beklediğini söyleyen A.Z.İ. ve salon dışında bekleyen Naciye Sönmez'in kardeşi Mehmet Sönmez'in farklı beyanlarda bulundukları ifade edildi.

Tanıklar M.D. ve E.Y'nin görgüye dayalı anlatımlarında Kaya'nın savunmasını doğruladıkları, diğer tanıklar A.Z.İ. ve Mehmet Sönmez'in ise iddiaya uygun biçimde Kaya'nın ''Terbiyesiz, ahlaksız, ukala'' dediğini bildirdikleri anlatılan kararda, Kaya ve Sönmez ile duruşma salonunda kalan ve olayı başından sonuna kadar gözlemleyen M.D'nin yeminli beyanında olayı ayrıntılarıyla anlatırken sanığın hakaret ettiğinden söz etmediği belirtildi.

Tanık E.Y'nin de hakimin hakaretine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı aktarılan kararda, Sönmez'den önce duruşması olan tanık A.Z.İ'nin ise salondan çıkmak üzereyken Kaya ve Sönmez'in konuşmalarına kısmen tanık olduğunu, tartışmanın Sönmez'in duruşmada başını açmasının istenmesinden kaynaklandığını söylediği kaydedildi.

Kararda, Naciye Sönmez'in olaydan sonra konuyla ilgili basına açıklamalarda bulunması üzerine, bazı gazete ve internet sitelerinde haber, yazı ve eleştiriler yayımlandığının dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı aktarıldı.

Ceza yargılamasında mahkumiyet kararı verilebilmesinin yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak, herkesi inandıracak şekilde kanıtlanmasına bağlı olduğu vurgulanan kararda, duruşmadaki tartışma sırasında hakimin katılana hakaret ettiği yönünde mevcut kanıtlara göre şüphe bulunması karşısında masumiyet karinesinin gereği olarak şüphenin sanık lehine değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin genel hukuk prensibi ile Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin dikkate alındığı ve atılı suçtan hakimin beraatine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığı bildirildi.

-Karar oy çokluğuyla bozuldu-

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, daire kararının bozulmasını istedi. Başsavcılığın tebliğnamesinde, olayda Kaya'nın Sönmez'e ''Terbiyesiz,ahlaksız, ukala çık git'' şeklinde sözler sarf ederek, Sönmez'in onur, şeref ve haysiyetini rencide etmek suretiyle üzerine atılı hakaret suçunu işlediğinin tanık anlatımları ve bütün dosya kapsamından anlaşıldığı görüşüne yer verildi.

Kaya'nın hakaret suçundan eylemine uyan TCK'nın 125/3. Maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği belirtilen tebliğnamede, hükmün bozulması istendi.

Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, suçun sabit olduğuna karar vererek, Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin kararını oy çokluğuyla bozdu. Kurul, hakaretin karşılıklı olup olmadığı ve tahrik nedeniyle indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda yeniden bir karar verilmesi için dosyayı daireye gönderdi.

AA

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.