AYM: Çocuk, terör suçu işlese bile Çocuk Mahkemesi’nde yargılanır

\\ \\ Hiç yorum yok
Anayasa Mahkemesi, CMK 250.madde kapsamına giren suçlarda yargılamanın “her halükarda” özel yetkili mahkemelerde yapılacağını ilişkin hükmün çocuklara uygulanamayacağına ilişkin düzenlemeyi anayasaya uygun buldu
Yüksek Mahkeme, terör suçu işleseler bile 18 yaşından küçük çocukların Çocuk Koruma Kanunu’na tabi tutulmasını ve yargılamanın da Çocuk Mahkemesinde yapılmasını istedi. Bakırköy 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Terörle Mücadele Kanununun cezaların iki katına çıkarılmasını öngören hükmü ile çocukların özel yetkili mahkemelerde yargılanamayacağına ilişkin CMK 250/4 maddesinin iptal isteminin ret gerekçesini açıklayan Yüksek Mahkeme, Terörle Mücadele Kanununun 5.maddesinin 18 yaşından bir gün almış veya bir gün kalmış kişilere uygulamada adaletsizlik yaratığı ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasını hukuki bulmadı. Aynı şekilde yerel mahkemenin böylesi bir uygulamanın, “terör örgütlerine çocukları kullanma fırsatının verdiği” iddiasını da yerinde bulmadı. Gerekçede çocukların “işlenen suçun sebep ve sonuçlarını değerlendirebilecek akli, ruhi ve fiziki olgunluğa sahip olma, geçerli hukuki işlem yapabilme, kendini savunma ve kendini üçüncü kişilere karşı temsil etme bakımından reşit kişilerden farklı konumda” olduğunun altı çizildi.
 LÜTFİ KAPLAN ANKARA

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.